Η Iris Hellas παρουσιάζειτηνσειρά Ready Roof Solar Kits High Efficiency

Νέα προϊόντα Ready Roof Solar Kits High Efficiency – 10KW σε μόλις 51 τμ ! Το πλέον σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν οι εγκαταστάσεις φωτοβολταικών σε στέγες είναι ο διαθέσιμος χώρος για την εγκατάστασή τους. Μέχρι τώρα, με τα συμβατικά φωτοβολταικα συστήματα ο ωφέλιμος χώρος που απαιτούνταν ήταν τουλάχιστον 67 τμ. για μια εγκατάσταση 10KW, όση είναι και η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η σειρά Ready Roofs Solar Kits High Efficiency δίνει λύση μειώνοντας τον απαιτούμενο ωφέλιμο χώρο στα μόλις 51 τμ. Με τον ειδικό σχεδιασμό τους, το ετήσιο οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύπτει από την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου αγγίζει το 45% συγκριτικά με τα συμβατικά φωτοβολταικα συστήματα. Θέματα που έχουν άμεση σχέση με την απόδοση του φωτοβολταικού συστήματος και που συχνά συναντώνται σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, όπως θέματα σκιάσεων από καμινάδες, κεραίες και γειτονικά κτήρια, με την σειρά RRSK HE αντιμετωπίζονται με μεγάλη ευκολία. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, η σειρά RRSK HE έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζονται μοναδικά η υψηλή απόδοση και αισθητική. Με τη νέα σειρά High Efficiency γίνεται πλήρη εκμετάλλευση της διαθέσιμης φωτοβολταικής τεχνολογίας, διαθέσιμη πλέον σε κάθε ιδιώτη που διαθέτει ιδιόκτητη στέγη. Πρόκειται για μια σειρά προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που εκμεταλλεύεται όλη την νέα τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για τα φωτοβολταικά συστήματα και που πλέον είναι προσιτή για κάθε ιδιώτη που διαθέτει ιδιόκτητη στέγη.