Balení a kompletace produktů

Zavařování do PE a PP sáčků

Tento druh balicí technologie doporučujeme zejména u zboží, které je citlivé na změny tepla a vlivem zavařování by mohlo dojít k jeho poškození.
Polyetylenový sáček perfektně plní svou ochrannou funkci. Zboží je neprodyšně chráněno před vlhkem i prachem. Zároveň je pro zákazníka dobře viditelné a rozpoznatelné. Chrání zboží před nežádoucím stykem s nečistotami (zejména v potravinářství). Čirý sáček je navíc velmi snadno možné doplnit polepem nebo etiketou.
Tato technologie je velmi šetrná k výrobku. Při dávkování zboží nedochází ke styku s velkou plochou tavicí části stroje. Pouze na okrajích výrobku dochází k tepelně tištěnému spoji. Tímto balení je možné sloučit více druhů výrobku nebo jej použít k hygienickému jedno kusovému balení.

Zatavování a balení tiskovin

Současný trh nabízí nepřebernou škálu různých tiskovin, novin a časopisů. Pro zákazníka je těžké si vybrat jednu tiskovinu, zvláště je-li v rámci vybraného oboru v nabídce více titulů. Proto některé redakce často své tituly doplňují dalšími materiály, nejčastěji nosiči dat – CD nebo DVD. Mnoho, zejména magazínů pro ženy, je zas doplňováno reklamními vzorky kosmetiky nebo domácích prostředků.
Aby doplňkové zboží bylo dostatečně viditelné a lákavé pro zákazníka a zároveň bylo bezpečně spojeno s tiskovinou, je zatavování ideální variantou jak oba požadavky snadno spojit. Zatavovací fólie je čirá, klient má snadný přehled o zboží. Při balení nedochází k poškození zboží. Zatavování probíhá velmi rychle, je finančně málo náročné a navíc tiskovinu chrání před vlhkem a případnou nečistotou. Např.při vystavení ve venkovní části prodejního stánku.
Takto se dají snadno kompletovat i marketingové materiály, brožury a další zboží.

Kompletace prodejních stojanů

Mnoho výrobců používá ke zviditelnění svého výrobku i prodejní stojany. Odebírající provozovny nebo obchody přijímají tuto možnost k vystavění a lepší zviditelnění zboží, které je tak přehledně utříděné podle výrobce a druhu. Veškeré artikly v rámci jedné značky jsou uceleně nabízeny svým koncovým zákazníkům. Prodejní stojan zároveň dobře propaguje samotného výrobce a může obeznámit nakupující s dalšími výrobky. Součástí stojanu může být dobře využit prostor pro nabízené zboží i reklamní textové materiály, brožury atd.
V rámci rozšířené nabídky pro vás nabízíme sestavení a kompletaci prodejních stojanů přesně podle vašich představ. Věříme, že prodejními stojany dokážete ještě lépe zaujmout budoucí zákazníky a zvýšit obrat v prodávaném zboží.