Budoucnost výuky fyziky na středních a vysokých školách – částicová kamera MX-10

Myslíte si, že v této době není možné zaujmout studenty předmětů spojených s fyzikou a popularita technického vzdělání stále klesá? Díky naší jedinečné novince budou studenti se zaujetím sledovat každý nový fyzikální experiment a hodiny fyziky stoupnou na jejich žebříčku oblíbenosti. Spojením moderní technologie vyvinuté díky spolupráci předních vědeckých institucí se sídlem v CERN (Ženeva, Švýcarsko) a české společnosti JABLOTRON ALARMS a.s., vznikla unikátní vzdělávací pomůcka – digitální částicová kamera MX-10.

Výuka částicové fyziky do této doby nebyla pro studenty příliš zajímavá. Teoretické základy jsou velmi obsáhlé a praktické zobrazení pomocí experimentů s GM trubicemi nebo scintilátory zase nepřinášelo studentům dostatečně poutavé výsledky. Jelikož sledované částice alfa, beta či gama jsou pro lidské oko neviditelné, představení si jejich existence a vlastností tak bylo pro většinu studentů složité.

My jsme však přišli s řešením! Částicový detektor MX-10 vytváří jedinečnou vizualizaci naměřených dat přímo ve vašem počítači. Díky programu Pixelman, který byl vytvořen pro práci s tímto detektorem, jasně rozlišíte jednotlivé částice jak podle jejich tvaru, tak také podle naměřené energie. Při hodinách fyziky můžete studentům předvádět nepřeberné množství nových experimentů, které by bez použití detektoru MX-10 nemohly být nikdy realizovány.

Jaké hlavní přednosti detektor MX-10 přináší?

  • Okamžitá vizualizace experimentů
  • Jasné rozlišení částic alfa, beta, gama a mionů
  • Jednoduchá analýza dat pomocí přehledných histogramů
  • Špičková technologie z CERN za příznivou cenu
  • Jednoduchá manipulace a uživatelsky přívětivý ovládací program

Jednoduchý experiment absorpce částic alfa ve vodě

Nedokážete si stále představit jak digitální částicová kamera MX-10 ve skutečnosti funguje? Rádi vás provedeme jednoduchým experimentem s použitím školního zdroje záření ŠZZ ALFA, který je součástí výukové sady Edukit. Na čip detektoru položíme vrstvu potravinářské fólie a kapátkem vytvoříme malou kapičku. Přiblížíme zářič Alfa nad čip detektoru a na počítači můžeme ihned sledovat pozoruhodný výjev. Záření alfa bylo vodou zcela pohlceno a prošly pouze fotony gama.

Díky naší kameře MX-10 budou fyzikální experimenty při výuce částicové fyziky vždy zajímavým zpestřením a přinesou nové znalosti jak studentům, tak i učitelům.