Cesta k udržitelné dopravě

Iniciativa GreenFreight Europe si klade za cíl být uznávána jako vedoucí samostatného dobrovolného programu pro zlepšení vlivu na životní prostředí silniční nákladní dopravy v Evropě.

Green Freight Europe je iniciativa poskytovatelů logistických služeb a přepravců, jejichž účelem je dosažení standardních emisí CO2. Cílem je sestavit skupinu certifikovaných, trvale udržitelných a kvalitních logistických partnerů. Iniciativa GreenFreight Europe si klade za cíl vytvářet silné tržní pobídky, aby se zapojily podniky v celém dodavatelském řetězci v zeleném zadávání veřejných zakázek dopravních služeb s cílem stimulovat dlouhodobé zlepšení.

Členem Green Freight Europe je také nadnárodní přepravní společnost Ewals Cargo Care včetně své české pobočky EWALS CARGO CARE, spol. s r.o. se sídlem v České Lípě.

Ewals Cargo Care je lídrem v oblasti udržitelnosti životního prostředí pro nákladní průmysl. Probíhající finanční a technologické investice do železničních – kompatibilních Mega Huckepack návěsů, nákladních automobilů s nízkými emisemi, zvyšování maximální nosnosti vlastních návěsů, minimalizace prázdných (nájezdových) kilometrů a využití nejnovějších informačních systémů pro optimální plánování trasy, potvrzuje závazek Ewals Cargo Care ke stálému snižování emisí CO2.

Ewals Cargo Care již snížil emise CO2 o 17% a díky tomu následně obdržel ocenění Lean and Green.

http://www.ewals.com/cz/ewals-cargo-care/%C5%BEivotn%C3%AD-prost%C5%99ed%C3%AD/