Chcete mít svůj život v pořádku?

Každý si uvědomuje, že lidé by na tom byli lépe, kdyby věci byly lépe zorganizovány. Všichni máme špatné zkušenosti s byrokracií, neosobními institucemi nebo nedbalými obchodními podniky. Problém špatné organizace je vážný a stojí biliony, které jsou proplýtvány kvůli neefektivně a snížené produktivitě.
U jedince je organizace podstatný, a často chybějící, činitel, který rozhoduje o jeho úspěchu. Je také nutností pro to, aby rodina vzkvétala. K tomu, aby člověk dosáhl svých osobních cílů, a nezáleží na tom, zda jsou velké či malé, potřebuje znalost organizace. Jak máte řídit svůj čas, své aktivity a své činnosti, aby to bylo co nejefektivnější a nejproduktivnější? Jak snížit rozptýlení na minimum? Jak uspořádat své síly, abyste dosáhli toho, co chcete?
L. Ron Hubbard si uvědomil, že člověku schází pochopení toho, jak organizovat své činnosti stejně jako pochopení své pravé duchovní podstaty. Značná část jeho výzkumu byla zasvěcena objasnění předmětu organizace, úkolu, který plně dokončil.
Brožura Základy organizování obsahuje některé z nejzákladnějších principů technologie organizování, kterou vyvinul, ale tyto základy jsou samy o sobě dostačující k tomu, aby obrovsky zvýšily výkonnost každého snažení, ať skupiny nebo jednotlivce. Chaos a zmatek nejsou pro život přirozenými stavy.
Existují pouze tam, kde člověk nechápe přirozené zákony a neřídí se jimi. Nabízíme vám některé z přirozených zákonů organizace a organizování.
Více na dianetika.cz