Činnosť ihrísk a telocviční

Ihrisko a telocvičňa – miesta určené k hrám a vyvádzanie, kde sa uvoľňuje – často veľmi nenútene – nahromadená detská energie. Deti sa tu pohybujú rýchlo, do pohybov vkladajú viac sily, využívajú rôzne telocvičné náradie, pomôcky a vybavenie, môže teda ľahšie než inde dôjsť k úrazu. Preto je potrebné pri činnostiach na ihrisku, v telocvični aj na iných športoviskách venovať deťom zvýšenú pozornosť a dodržiavať základné pravidlá. Je potrebné, aby boli všetci oboznámení s pravidlami pre využívanie daného priestoru a dodržiavali ich (školský poriadok, prevádzkový poriadok ihriska a pod.) A aby vedeli, kde je umiestnená lekárnička pre poskytnutie prvej pomoci a mali k nej zabezpečený prístup. Na verejných športoviskách (klzisko, štadión) je potrebné dbať na pokyny správcu alebo iných poverených osôb. U každého náradia musí byť poskytovaná záchrana osobou oboznámenou a každý cvičenec musí mať zabezpečený dostatok voľného priestoru na cvičenie. Ak je k činnosti využívané cvičebné náradie či iné športové vybavenie, musí byť vopred skontrolované zodpovednou osobou a prípadne nastavené odborníkom. Poruchy sa musia odstrániť, ak to možné nie je, je toto náradie či vybavenie nutné vyradiť z používania.