Církve za mír podporují porozumění na Mezinárodní den míru

Mexiko

25. října 2013

Národní scientologická organizace Mexika se spojuje s ostatními členy Církve za mír k desetidenní oslavě míru

Mezinárodní den míru 2013 byl vyvrcholením série akcí „10 dní pro mír a lidská práva“, které pořádaly Církve pro mír, sdružení náboženství pracující společně na spravedlnosti a důstojnosti v Mexiku.

Deset dní pro mír bylo zahájeno 12. září tiskovou konferencí a následovaly denní aktivity prosazující společnou práci náboženství.

V závěru se na Mezinárodní den míru konal modlitební den na Plaza de Santo Domingo, kde 80 členů různých náboženství představilo aspekty své víry a kultury. Ty zahrnovaly tradiční mexické jídlo, katolické písně, modlitby za mír muslimské komunity v Mexiku ALHKMA a komunity Shalom baptistické církve, písně z Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, a čtení Vyznání víry Scientologické církve.

Scientologičtí dobrovolníci byli po ruce na pomoc dětem, aby mohly zanechat své osobní poselství míru na velké výstavě, a zvali přítomné, aby podepsali petici za všeobecnou výuku o lidských právech.

V rámci těchto 10 dnů událostí pořádala Národní scientologická organizace Mexika 17. září konferenci „Důležitost lidských práv v procesu budování míru“, kterou uváděl Raúl Arias, výkonný ředitel Mládeže za lidská práva Mexiko.

Deset dní za mír a lidská práva zahrnovalo také následující prezentace:

  • Transformační teologie v Luteránském centru od Mexické asociace pro transformaci venkova a města (AMEXTRA)
  • Čtyři vznešené pravdy o utrpení a štěstí od Geshe Lobsanda Khedupa v Centru ekumenických studií
  • Násilí v Mexiku od mnicha Juliana Cruzalty v Teologickém společenství Mexika a další.

Církve za mír je sdružení mnoha různých náboženství, které společně pracují na tom, aby přinesly mír do Mexika snížením násilí a kriminality prostřednictvím vnesení spirituality do společnosti.

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.