DEN BEZ DROG NA TIMES SQUARE V NEW YORKU

| NEW YORK • 12. ČERVENCE, 2013 |

Dobrovolníci ze Scientologické církve v New Yorku přinesli Times Square pravdu o drogách.

Dne 29. června se shromáždili dobrovolníci ze Scientologické církve v New Yorku na počest Mezinárodního dne boje proti zneužívání drogilegálnímu obchodování s nimi, aby na Times Square rozdali tisíce kopií brožurky Pravda o drogách.

Tato iniciativa Pravda o drogách podporující vzdělání a prevenci, která je podporována Scientologickou církví, čerpá z 25letých zkušeností v oblasti drogové prevence. Program zahrnuje 13 fakty nabitých brožurek, které obsahují informace o drogách, abyste mohli učinit vlastní rozhodnutí žít život bez drog.

Téma letošního Mezinárodního dne boje proti zneužívání drog a nezákoného obchodu s nimi bylo “Učiňte vaše zdraví ‘novou výšinou’ v životě, ne drogy.” Dobrovolníci  rovněž vyzývali lidi všech věkových kategorií, aby přijali toto motto za své a aby se zavázali k životu bez drog.

Zatímco newyorští scientologové rozšiřovali zprávy o životu bez drog po Times Square, stovky dalších dobrovolníků ze scientologických kostelů a misí po celém světě pořádali konference, sportovní konání, podepisování zástavy a další aktivity, aby rozšířili zprávu o Mezinárodním dni boje proti zneužívání drog a nezákonného obchodu s nimi do svého okolí.

Více než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti kontinentech zplnomocňují ostatní tím, že jim předávají pravdivé informace o drogách. Církev a její členové se věnují odstraňování zneužívání drog prostřednictvím vzdělání.

____

Scientologická církev vydala brožurku, Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytvoření světa bez drog, aby uspokojila žádosti o více informací o protidrogovém vzdělání a pro iniciativu prevence, kterou podporuje. Pro získání více informací nebo přečtení kopie brožurky, navštivte drogy.cz.

###

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard napsal, “Planeta narazila na bariéru, která brání jakémukoliv rozsáhlejšímu sociálnímu pokroku – drogy a jiné biochemické látky. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenom narušuje a ničí tělesné zdraví, ale může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v dosažení duševní a duchovní pohody.”

Scientologická církev podporuje program Pravda o drogách, což je jeden z největších světových nevládních protidrogových výchových  a prevenčních programů. Bylo nezvratně prokázáno, že pokud se mladí lidé dozví pravdu o drogách – faktické informace o tom, jaké drogy jsou a co způsobují – jejich užívání tomu úměrně klesá.