Dianetika

Dianetika je technologie duchovního léčení, která může pomoci zmírnit nežádoucí pocity a emoce, iracionální strachy a psychosomatická onemocnění (onemocnění způsobená nebo zhoršovaná duševním stresem).

Dianetika je odvozena z řeckých slov dia, což znamená skrze, a nous, což je mysl nebo duše. Úplná definice Dianetiky je to, co mysl (nebo duše) dělá tělu.

Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví od L. Rona Hubbarda byla vydána 9. května 1950. Objevila se na 600 seznamech bestsellerů a je nyní přeložena do 50 jazyků s 22 miliony prodaných výtisků.

Před Dianetikou převládající vědecké myšlení zastávalo názor, že mysl člověka je jeho mozek, nic víc než sbírka buněk a neuronů. IQ a osobnost byly považovány za pevné a neměnné. S Dianetikou bylo možné IQ a osobnost zlepšit. Její účinnost byla dokumentována na velkém množství případů po více než půl století aplikace.