Domácí vodárna i u vás doma

Domácí vodárna slouží k dopravě pitné vody do vodovodu ve Vašem domě z vodního zdroje, kterým může být studna, vodní tok nebo nádrž na dešťovou vodu. Domácí vodárny se obvykle používají tam, kde není možnost připojení se na veřejný vodovod a tedy získání pitné vody.

Můžete si ji koupit již sestavenou od výrobce nebo si sestavit domácí vodárnu sami z jednotlivých částí. Mezi hlavní části domácí vodárny patří čerpadlo, zpětná klapka, regulátor tlaku vody ovládající motor čerpadla (tlakový spínač, ovládací jednotka nebo frekvenční měnič) a tlaková nádoba.

Čerpadlo je nezbytné k dopravě vody ze zdroje do místa spotřeby a k dosažení požadovaného tlaku. Pro tento účel můžeme použít povrchová odstředivá čerpadla, povrchová samonasávací odstředivá čerpadla a ponorná odstředivá nebo vřetenová čerpadla, podrobné informace o tom, jak čerpadlo vybrat, najdete v postupu při výběru čerpadla.

Ovládání chodu čerpadla domácí vodárny

K ovládání chodu čerpadla se obvykle používá tlakový spínač, ovládací jednotka nebo frekvenční měnič. Podrobné informace najdete v ovládání čerpadel domácích vodáren.

Je-li čerpadlo ovládáno pomocí tlakového spínače, dojde k zapnutí čerpadla při poklesu tlaku na nastavenou minimální hodnotu a jeho vypnutí při dosažení maximální nastavené hodnoty, tlak v systému kolísá mezi nastavenými hodnotami, což se projevuje změnou průtoku a tlaku vody v odběrném místě.

Ovládací jednotka zapíná čerpadlo při dosažení nastavené hodnoty zapínacího tlaku a vypíná čerpadlo při zastavení odběru vody (průtoku). Při odběru vody dochází k poklesu tlaku v rozvodu vody a ovládací jednotka čerpadlo zase zapne. K vypnutí čerpadla dochází až po ukončení odběru vody, kdy ovládací jednotkou neprotéká žádná voda.

Řídící jednotka s frekvenčním měničem mění otáčky elektromotoru čerpadla tak, aby byla udržena přednastavená hodnota tlaku vody (čerpadlo tak spotřebovává jen tolik energie, kolik je v dané chvíli dle odběru vody nutno).

Tlaková nádoba omezuje počet sepnutí čerpadla při odběru vody. Čím je tlaková nádoba větší, tím méně dochází k zapnutí čerpadla. Objem tlakové nádoby neovlivňuje výkon domácí vodárny (ten je závislý pouze na parametrech čerpadla).

Zpětná klapka zamezuje zpětnému toku (odtoku již načerpané vody zpět) a tím ztrátě tlaku v systému. Je umístěna mezi čerpadlem a ostatními díly a její průměr závisí na potrubí. U některých ponorných čerpadel a sacích košů je jejich součástí. Je vhodné ji instalovat na přístupném místě, aby bylo možno ji v případě potřeby bez problému vyčistit).