Ekologická doprava

Přeprava materiálu a veškerá doprava přispívá značnou měrou k poškozování životního prostředí.

V současnosti jsou v oblasti přepravy materiálu kladeny vysoké nároky na rychlost, dochvilnost, spolehlivost, bezpečnost a cenu. Jedním z dalších důležitých kritérií při výběru vhodné logistické a přepravní společnosti by měla být ekologická zátěž na životní prostředí související s přepravou.

V současnosti má již řada společností mezi svými cíli snižování dopadů své činnosti na životní prostředí.

Přepravní společnosti mají řadu nástrojů, jak snižovat zejména emise CO2. Mezi nejzákladnější předpoklady patří vhodná logistická řešení. Sem patří zejména volba vhodných přepravních způsobů, vhodných tras, překladišť, vytěžování vozidel a minimalizace cest s prázdnými vozy. Snížení emisí lze dosáhnout používáním moderní techniky – vozy s moderními motory, motory na zemní plyn, používání moderních velkoobjemových návěsů apod. Dalším řešením je využívání kombinované – intermodální dopravy, kdy je na přepravu zboží využívána nejen přeprava po silnici, ale i železnice bez nutnosti překládky zboží.

Lídrem v oblasti minimalizace zátěže na životní prostředí v oblasti logistiky a přepravy materiálu je společnost Ewals Cargo Care. Společnost Ewals Cargo Care se zavázala ke snižování emisí CO2.

http://www.ewals.cz/cz/ewals-cargo-care-holding.html

http://www.ewals.cz/cz/tiskove-zpravy-a-clanky.html

http://www.ewals.cz/cz/ekologicka-doprava.html