Ekologická likvidace vozidel

Současné znění zákona o odpadech definuje povinnost posledního vlastníka vozidla zapsaného v registru vozidel k jeho likvidaci na vlastní náklady. V opačném případě mohou zákonné sankce dosáhnout vysoké pokuty a to až řádově v desetitisících Kč. Proto je v zájmu každého majitele vozidla jeho včasná a nezávadná ekologická likvidace.

Ekologická likvidace vozidel se týká jakéhokoliv vozidla (motorka, autovrak, havarované vozidlo atd.), které již dále nehodláte provozovat a chcete jej trvale a oficiálně vyřadit z provozu a to jak fyzicky tak i úředně. Úředně se tento úkon provádí na dopravním inspektorátu, resp. registru vozidel ve Vašem kraji a fyzicky viz “objednávka likvidace”.

Tento server Vám slouží k vyhledání pro Vás co nejvhodnější firmy, která Vám zrealizuje a zařídí vše, co je spojeno s procesem “ekologická likvidace vozidel”. Každá firma Vám nabízí jiné podmínky, mezi které patří např.: rychlost, nabídka odtahu, cena apod. (vybrané firmy Vám nabízí služby kompletně zdarma, což NEplatí pro všechny kraje ČR)

Proces ekologické likvidace je následující: Vámi vybraná firma provede odvoz autovraku (pokud nenabízí službu i s odtahem, tak je potřeba vozidlo dopravit na vlastní náklady do jejich provozovny). Tímto Vozidlo převezme a na místě Vám vystaví doklad, resp. protokol o ekologické likvidaci, který od Vás budou požadovat na registru vozidel, kde po jeho předání Vaše vozidlo trvale vyřadí. Některé firmy tento protokol nevystaví hned, ale následně posílají doporučeně dopisem.

Na tento server vkládají inzerci různé firmy (příp. zprostředkovatelé jako např. odtahové služby apod.), a proto majitel tohoto serveru není ničím odpovědný za jakýkoliv problém, který by vzešel ze strany inzerenta, který nabízí svoji službu na tomto serveru. Ovšem v případě že se zde setkáte s inzerentem, který by Vás jakkoli poškodil, případně nedodržel svoji nabídku, tak nás neváhejte ihned kontaktovat. Naším záměrem je mít zde co nejlepší nabídku prověřených a poctivých firem pro širokou veřejnost. V současné nabídce inzerentů zatím nedošlo u žádného k žádné komplikaci, tudíž věříme, že i nadále budou dělat svoji práci, tak jak jsou zvyklí, tedy se 100% výsledkem.