Envirox – rozhoduje o vašich nákladech na palivo

Rozhodují o vašem úspěchu také náklady?

Naše společnost patří mezi malé firmy. Nevyrábíme ani nepřepravujeme tuny materiálů a výrobků, protože pracujeme s nanotechnologiemi (částice mnohem menší než je tloušťka lidského vlasu). Tyto materiály jsou často drahé. V tom je ale také naše obrovská výhoda a síla. Na druhou stranu musíme mít řadu jiných dovedností. I tak ale často nakupujeme externí služby, mimo jiné i přepravu. Za 7 let, kdy se věnujeme novým technologiím, se zvýšila cena za motorovou naftu na čerpacích stanicích z 19 na 36 Korun. Nafta byla levná (na dnešní poměry) a šetření nebo náklady nikoho až tak moc nezajímaly. Jak se postupně zvedala cena, rostl také zájem o náklady. Rostl také zájem o úspory a nanoaditivum.

Za tu dobu jsme realizovali řadu provozních i laboratorních testů v osobních, užitkových a nákladních vozidlech, v autobusech, ale i na kompresorech a lokomotivách. A výsledky byly vždy měřitelné! Střední statistická hodnota dosahované úspory ve spotřebě se stále pohybuje v pásmu 7 – 9%. I když je dalším průvodním efektem snížení emisí, tento parametr nikoho z našich zákazníků nezajímá. Jak paradoxní ve společnosti, která volá po lepším životním prostředí! Výrobci nových vozidel postupně tlačí na snižování emisí přes normu EURO, v prospektech se prokazuje snižování emisních výstupů, ale v provozu to nikoho až tak moc nezajímá. Tlaky na náklady (zdanění emisí) u starších typů vozidel, která EURO normu nesplňují, stále rostou. Zvyšují ceny ale i náklady za mýto, na zaměstnance, režijní a administrativní náklady a řada dalších. To samozřejmě zvedá ceny nákladů na kilometr. Pokud se pak provozovatel dopravy nebo přepravy účastní výběrového řízení, často se mu stává, že přichází o možnou zakázku z důvodu vyšší ceny. Jsou to hlavně náklady !!

Existuje vůbec nějaké řešení pro snížení nákladů?

Ne vše se dá změnit hned, ale náklady na palivo mohou být sníženy vhodným a ověřeným aditivem docela rychle. Zkusili jste už Envirox™ ? Pokud ne, pak se vás musíme zeptat: NAČ JEŠTĚ ČEKÁTE ?

Jak to vlastně vůbec technicky funguje ?

Nanoaditivum Envirox™ je vytvořeno z nanočástic oxidu céru (CeO2). Cér se s úspěchem využívá jako katalyzátor v mnoha jiných průmyslových odvětvích, včetně petrochemie při rafinaci ropy nebo moderně v třícestných katalyzátorech vozidel. Jde totiž o oxid vysoce stabilní, netoxický a odolný. Oxid céru působí jako určitá zásobárna kyslíku, který dokáže postupně do procesu spalování uvolňovat, čímž oxiduje kysličník uhelnatý a další uhlovodíkové zplodiny. Kyslík zpětně absorbuje ze vznikajících oxidů dusíku, které redukuje na dusík. Ten je v porovnání se svými oxidy pro životní prostředí neškodný. Výsledkem použití takového aditiva je pak delší a kvalitnější prohoření paliva a tím i čistší spalování (nižší obsah emisí ve výfukových plynech). A také ekologičtější provoz.
Oxid céru modifikuje a zefektivňuje profil hoření a pozitivně tak ovlivňuje rovnoměrnost chodu motoru. I díky těmto vlastnostem je spalovací prostor čistější než při používání klasického paliva. CeO2 patří k vůbec nejstabilnějším materiálům a vydrží i extrémně vysoké teploty, aniž by došlo k jeho rozkladu. Je považován za vhodnou přísadu do paliv už delší dobu. Envirox™ je však první aplikace, která dospěla až k úspěšnému komerčnímu využití. Negativní dopady na životní prostředí zjištěny nebyly. Naopak výsledky testů Enviroxu™ ukázaly, že díky pravidelnému používání tohoto aditiva lze u klasické motorové nafty v důsledku zlepšení spalování paliva v motoru dosáhnout výrazně nižších emisí, a to až o 14%.

Výsledky testování v motorové naftě

První pilotní test absolvoval Envirox™ v městské hromadné dopravě v Hong Kongu v roce 2002 po dobu 9 měsíců. Testovací skupinou bylo 80 autobusů s motory Volvo BM 10 a Cummins L10, z nichž 40 vozů používalo palivo obohacené aditivem Envirox™ a 40 sloužilo jako kontrolní skupina (bez aditiva). Testovací vozy najely dohromady 12 miliónů kilometrů, aniž by motory vozidel doznaly sebemenší újmy nebo poškození. Vedle úspor paliva, dosahujících v některých případech až 12% (viz. Graf vyhodnocení), ukázaly provozní testy i významné snížení emisí až o 14%, přičemž nebyly zjištěny negativní vedlejší dopady na zdraví či životní prostředí.

Další významný test úspěšně odzkoušel také Stagecoach – největší autobusový přepravce ve Velké Británii. Ten realizoval testy na dvou skupinách autobusů. Nejprve na 15 autobusech meziměstské dopravy s úsporou spotřeby paliva přes 5 %. Pozitivní výsledek z testu pak společnost opakovala v roce 2007 na téměř tisícovce ze svých celkem sedmi tisíc autobusů s dieselovým motorem Cummins. Testovány byly motory s Euro 0 – III s průměrným výsledkem úspory spotřeby motorové nafty ve výši 4,3 % a 18 % ve snížení emisí částic. V letech 2004 – 2008 celkového testování aditiva najely všechny kontrolované autobusy této společnosti 1,1 miliardu km bez jakýchkoliv závad nebo vlivu aditiva na motory. Roční finanční přínos v úspoře paliva díky aditiva Envirox™ tak firmě ročně přináší 3,8 mil. liber při spotřebě 186 mil. l motorové nafty.

Podobné výsledky snížení spotřeby PHM se objevují v testech u dalších zákazníků v Evropě.

Envirox™ v České republice

V České republice testuje společnost NanoTrade aditivum Envirox™ ve spolupráci se svými partnery od roku 2006. Za tu dobu proběhla řada testů hlavně v provozních podmínkách.

Od října 2006 do února 2007 proběhlo například testování ve firmě Frýdecká skládka, a.s. Testovací skupinou byl celý firemní vozový park, sestávající z 18 vozidel značek LIAZ, MAN, Avia a Renault.. Testování proběhlo bez kontrolní skupiny, výsledky byly porovnávány se spotřebou v minulých obdobích, přičemž byla využita statistická data z uplynulých let. Výsledná úspora nižší spotřeby paliva, dosažená díky použití Enviroxu™, byla v průměrné statistické výši 7,28%

Další testování proběhlo ve firmě ywette camion 2000, s.r.o. v roce 2007, kdy byla vykázána dosažená úspora paliva ve výši 7,2%, což koresponduje s výsledky získanými z jiných testů. Testování tentokrát probíhalo srovnáváním výsledků testovaného vozidla s aditivem s vozidly stejného typu a motoru ze skupiny kontrolní (neaktivované).

V roce 2008 pak byly testovány autobusy KAROSA s motory B 732 v DP Brno. Spotřeba byla sledována měřícím zařízením Flowtronic 206. Na volnoběh byla naměřena úspora ve výši 7,56 %. Na testovacím městském okruhu (cca. 8 km) pak překročila úspora ve spotřebě paliva hodnotu 12 %.

Potvrzení pozitivních výsledků proběhlo také v Polsku a na Slovensku.

Ve snaze získat co nejpřesnější výsledky od reprezentativního vzorku uživatelů pokračuje firma NanoTrade, s.r.o. v praktickém testování i nadále. Ačkoli průměrné výsledky úspory paliva mohou být pro obyčejné spotřebitele jen málo významné, je dobré si uvědomit, že při použití ve větším měřítku, např. u velké dopravní firmy, může úspora paliva ve výši okolo 7% hrát silný ekonomický přínos. Významné snížení emisí pak je dalším dobrým důvodem, proč zvažovat použití takovéhoto aditiva. Dokladem o funkčnosti produktu a dosahovaných efektech jsou výsledky u významných polských přepravců.

Společnost ETP Logistics testovala aditivum v motorové naftě i v palivu B100 (palivo s bioložkou). U nákladních vozidel Renault s motory MAC dosáhly úspory spotřeby motorové nafty výše 9 – 10 %, u některých vozidel až 12 %. U paliva B100 pak dosáhl vozový park snížení spotřeby přes 12 %.

MAN Truck & Bus Polska si provedl vlastní měření vyškoleným instruktorem, který provádí školení řidičů ve firmách. Měření bylo provedeno dvěma nezávislými zařízeními – počítač VDO Siemens a vlastní počítač vozidla. U zařízení Siemens dosáhla úspora 8,86 %, u vlastního instalovaného zařízení pak 7,58 %.

Nanoaditivum je ale zajímavé také pro železniční přepravce. Polská společnost CTL MACZKI – BOR se rozhodla provést měření vlivu Envirox™ na lokomotivě TEM2 210 na brzdě. Z uvedeného protokolu pak vyplývá snížení spotřeby nafty o 13 %.

Bulharsko na startu

Další zemí s četnými přepravními kapacitami je Bulharsko. Po roce hledání se podařilo najít stabilního distribučního partnera, který důvěřuje novým technologiím a disponuje kontakty na místní přepravní firmy. Ačkoliv se zde s testy začalo na podzim minulého roku, jsou k dispozici předběžné pozitivní přínosy a tak očekáváme prudký růst zájmu i v tomto regionu.

Maďarsko jde příkladem!

První opravdu komerční požadavek na snížení emisí z naftových motorů přišel z maďarských dolů. V prašných pracovních podmínkách jsou další exhalace z techniky nuceni řešit technickými odstávkami, při nichž se mění obsahy filtračních nádrží. Zde má Envirox pomoci nejen při snížení spotřeby, ale i v prodloužení těchto odstávek. Celý projekt začal ke konci roku 2011 a potrvá v roce 2012. Jeho zahájení bylo impulzem i pro podobné subjekty v jiných zemích. Do projektu se rychle přidaly firmy z autobusové městské a meziměstské přepravy i spediční firmy, takže dnes probíhá šest samostatných testů u různých subjektů.

Sháníte levnějšího dodavatele motorové nafty?
Zkuste ověřené nanoaditivum s přínosem v nižší spotřebě a emisích!

Společnost NanoTrade, s.r.o., byla založena v Olomouci v roce 2004. Mezi její hlavní činnosti patří aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií a transfer inovačních technologií, materiálů a výrobků. Jednou z oblastí, kterými se NanoTrade zabývá, jsou Energie – nanoaditiva určená do paliv a maziv. První generace celosvětově patentovaného nanoaditiva Envirox™ je výsledkem dlouholetých společných výzkumů a spolupráce se zahraničními partnery. Bylo rozsáhle testováno nejen co do účinnosti a úspor, ale i šetrnosti k životnímu prostředí. V současnosti je standardně prodáváno ve Velké Británii, v Singapuru, Hong Kongu, České republice, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Bulharsku. Mají za sebou úspěšné testy v Singapuru, Německu, Francii, Itálii a v dalších zemích EU. Aktuálně také probíhají jednání s novými distribučními partnery v Rusku, Chorvatsku, Slovinsku, Makedonii a dalších zemích. Podrobnosti a úspěchy nanoaditiva najdete na www.nanoaditiva.cz, kde si můžete spočítat také svou úsporu. Pokud vás zajímají i další úspěšné nadprodukty, jděte na stránky www.nanosilver.cz

Nanoaditivum Envirox™ používají i na DAKAR Rally 2012