EVROPŠTÍ SCIENTOLOGIČTÍ DOBROVOLNÍCI PROPAGOVALI ŽIVOT BEZ DROG

| BRUsel, BELGIe • 13. července, 2013 |

Na počest Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi věnovali dobrovolníci bruselské pobočky Scientologické církve v Evropě týden aktivitám protidrogové prevence.

V Evropské unii má podle Zprávy Svět bez drog, která byla vydána 26. června, odhadem 5 procent mladistvých ve věku 15 – 24 let zkušenosti s jednou či více syntetickými drogami – jedná se o znepokojivou situaci, kterou scientologové v Beligii, která je de facto středem Evropy, berou vážně.

Aby informovali mládež o nebezpečí syntetických drog a jiných látek a také na počest Mezinárodního dne boje proti zneužívání drog a nezákonného obchodu s nimi, zorganizovali a realizovali dobrovolníci z bruselské pobočky Scientologické církve pro Evropu týden aktivit věnujících se protidrogové prevenci.

Dne 22. června byli připraveni v plné síle na slavnosti v Saint-Gilles, kde rozdávali tisíce vydání brožurky Pravda o drogách. Následující den přinesl tým své zprávy o životě bez drog do přístavního města Ostende, kde se o tyto informace podělil jak v nizozemštině, tak i ve francouštině s turisty, místními obyvateli a majiteli obchodů, z nichž mnozí nadšeně přijali kopie brožurky, aby je mohli nabídnout svým zákazníkům.

Den 26. června, což je Spojenými národy vyhlášený Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodu s nimi, byl vyvrcholením měsíce trvajících aktivit věnovaných protidrogové prevenci, které církev koordinuje po celé Evropě a po celém světě, aby propagovala život bez drog. Církev pomohla zorganizovat celoevropskou konferenci věnovanou protidrogové prevenci, která proběhla v Cercle des Voyageurs v centru Bruselu, a které se zúčastnili specialisté na oblast protidrogové prevence z Francie, Belgie, Neměcka a Maďarska. Každý z nich předložil přehled své práce, jak je drogová problematika řešena v jejich zemích.

S důrazem na pomoc mládeži vyhnout se zneužívání drog a závislosti, dodal scientolog Robert Galibert seminář na téma, jak mluvit s mladými lidmi o drogách.

Více než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti kontinentech zplnomocňují ostatní tím, že jim předávají pravdivé informace o drogách. Církev a její členové se věnují odstraňování zneužívání drog prostřednictvím vzdělání.

____

Scientologická církev vydala brožurku, Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytvoření světa bez drog, aby uspokojila žádosti o více informací o protidrogovém vzdělání a pro iniciativu prevence, kterou podporuje. Pro získání více informací nebo přečtení kopie brožurky, navštivte drogy.cz.

###

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard napsal, “Planeta narazila na bariéru, která brání jakémukoliv rozsáhlejšímu sociálnímu pokroku – drogy a jiné biochemické látky. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenom narušuje a ničí tělesné zdraví, ale může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v dosažení duševní a duchovní pohody.”

Scientologická církev podporuje program Pravda o drogách, což je jeden z největších světových nevládních protidrogových výchových a prevenčních programů. Bylo nezvratně prokázáno, že pokud se mladí lidé dozví pravdu o drogách – faktické informace o tom, jaké drogy jsou a co způsobují – jejich užívání tomu úměrně klesá.