Hromadí se vám neuhrazené faktury, máme řešení

V dnešní době není žádnou novinkou, že některý z klientů není tak spolehlivý, jak se na první pohled zdál. Faktury neuhrazené včas se stávají běžnou praxí, pohledávky, které jsou již po datu splatnosti se stále kupí u podnikatelů nebo firem.
Dobrým řešením této situace je tzv. Inkaso pohledávek, což je mimosoudní proces, při kterém se písemně, telefonicky nebo osobně kontaktuje dlužník, což by mělo vést k zaplacení dlužné pohledávky. Obvykle tento krok vyvolá v dlužníkovi pocit kontroly a nutkání dlužnou částku zaplatit. Inkaso pohledávek provádějí někteří podnikatelé nebo firmy samy, ale na českém trhu jsou i specializované společnosti.
Firma Logicall Logicall začala tuto problematiku blíže zkoumat a řešit jí. V současnosti patří k nejlepším firmám zabývajícím se inkasem pohledávek Inkaso-pohledávek na trhu a to hlavně díky svým zkušenostem a serióznímu přístupu. Logicall se dále snaží o snížení lhůt spojených se splatností pohledávek v ČR na co nejkratší dobu.
Věřitelé často pověřují inkasem pohledávek své zaměstnance, ovšem ti mají s inkasem většinou málo zkušenosti a mohou chybovat. V tomto jednání je důležitá komunikace s dlužníkem, ne však vyvíjení nepřiměřeného či hrubého nátlaku, kterého se obvykle dopouští nekvalifikovaní lidé, kteří nejsou v tomto oboru znalí. Je velmi důležité, aby inkaso pohledávek bylo provedeno náležitým způsobem tzn. s citem a odborným přístupem k dané situaci, bez emotivních projevů při jednání s dlužníkem. Jakmile je totiž inkaso prováděno neodborně nebo špatně, může dojít k přerušení odběru nebo dodávek zboží či služeb, proto je podstatné nepřerušení dobrých vztahů mezi věřitelem a dlužníkem, zejména u vztahů dodavatelsko – odběratelských.
Správným krokem tedy je nespoléhat na vlastní síly, ale kontaktovat odborníky, kteří vědí, jak jednat ve věci nedobytných pohledávek. Věřitelé, kteří spolupracují s firmou jako je Logicall, zabývající se inkasem pohledávek, dosahují rychlejšího toku peněz a likvidity.
Inkasní služby poskytované firmou Logicall, zvyšují likviditu pohledávek a zajišťují tak ziskovost firmy.