Instalování foukané izolace CLIMATIZER PLUS

Během instalace je izolace zafoukávána pomocí hadice do příslušných prostorů jako jsou dutiny mezi stěnami, do střech a na stropy. Díky této speciální technice se vytváří homogenní vrstva izolace, která je zcela beze spár a mezer i na velmi nepřístupných místech. Aby izolační vrstva byla stálá, je k tomu používat pouze moderní aplikační stroje, u kterých je možno zvlášť regulovat množství vzduchu i materiálu.

Foukaná celulózová izolace CLIMATIZER PLUS výborné izolační hodnoty jak v zimě, tak v létě. Tyto vlastnosti izolace vedou k úsporám energie a k redukování nákladů na topení. Zároveň se tak sníží nežádoucí vznik emisí CO2, což vede ke zlepšení životního prostředí.

Izolační vrstvu Climatizeru Plus lze vytvořit i na těžko dostupných místech, díky čemuž se může spolehlivě zabránit vzniku spárové průvzdušnosti. Kromě toho se difúzím otevřený izolační systém postará o příjemné pokojové klima, protože vyrovnává kolísání vlhko. Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS totiž vykazuje mimořádnou schopnost vysávat vlhko ze zdiva a zabraňovat tak tvorbě plísní.