Italští Scientologové pořádají cyklojízdu za region bez drog

Pordenone, Itálie

10. 10. 2013

Přinášejí pravdu o drogách na 41. ročník cyklojízdy Pordenone Pedala

Dobrovolníci ze Scientologické církve v Pordenone přinesli pravdu o drogách na 41. ročník zářijové cyklojízdy Pordenone Pedala (Pordenonské jízdy), padesátikilometrové jízdy jedním z nejkrásnějších údolí italských Alp. Cesta začala v Parco Galvani ve městě Pordenone a vedla na sever přes San Quirino a San Martino di Companga do Montereale Valcellina a zpět do Pordenone přes Marsure a Aviano.

Dobrovolníci oblečení do svých charakteristických tyrkysových triček Pravda o drogách byli mezi 5000 cyklistů, kteří se řadili na startovní čáře ve frontě na turné, zatímco jiní zřídili informační stánek v parku a rozdávali výtisky brožur Pravda o drogách a zvali účastníky, aby podepsali závazek žít bez drog.

Užívali si pozdně letní atmosféru a přátelství, ale základním cílem, který je přivedl na tuto akci, motivuje jejich činnosti protidrogové prevence po celý rok: Drogy představují vážný a důležitý problém ve městech po celé Itálii.  Zpráva Mezinárodní strategie kontroly narkotik (INCSR) z roku 2013 uvádí: „Itálie je stále významným evropským tranzitním a spotřebitelským místem pro ilegální drogy.“ Zpráva uvádí jako nejčastěji používané kokain, syntetické drogy, hašiš a marihuanu.

Dobrovolníci z Pravdy o drogách jsou přesvědčeni, že nejlepší doba na zvládání zneužívání drog je před tím, než zneužívání začne – pomocí efektivní protidrogové výchovy. Bylo přesvědčivě prokázáno, že pokud se mladým lidem poskytne pravda o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co způsobují – míra jejich užívání úměrně klesá.

Scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

Scientologická církev podporuje iniciativu Pravda o drogách, jednu z největších světových nevládních kampaní protidrogové výchovy a prevence, a zpřístupňuje tyto materiály zdarma pro pedagogy, pro prosazování práva a pro komunitní programy.

____

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“