Jak docílit bakteriologické nezávadnosti vody

Pro zabránění znečištění studniční vody bakteriemi, které je velice časté, je potřeba dezinfekce vody. Riziko znečištění studniční vody bakteriemi je velice časté. Ve vodě se množí koliformní bakterie a enterokoky (fekální streptokoty), jen vzácně a v běžných podmínkách přežívají jen velmi krátkou dobu. Jsou proto považovány za čerstvé fekální znečištění. Jejich nepříjemnou vlastností je poměrná odolnost vůči dezinfekci vody za pomoci chloru. Je proto velice důležitá důkladná a důsledná chlorace vody.

Nejméně nákladná a nejčastěji využívaná je desinfekce vody za pomoci chlorace vody. Společně s roztokem Sava, chloraminu, atd.vstřikuje dávkovacím čerpadlem chlor na hlavním přívodu vody ještě před tlakovou nádobou. Hlavní je, aby se voda s dávou chloru smíchala a posečkala cca 20-30 minut, kdy volny chlor pohubí všechny bakterie. Dávka chloru se dá na dávkovacím čerpadle přesně nastavovat, tudíž není chlor ve vodě takřka cítit. Při averzi na chlor ve vodě se dá voda odchlorovat za pomoci aktivního uhlí a nebo lze využít k dezinfekci vody UV lampu.

Pro všechny, kteřé trápí citlivost na chlor je vhodná instalace UV lampy. UV lampy nainstalované v centrální instalaci v potrubí systému objektu usmrtí veškeré přicházející bakterie. Dezinfekce vody UV zářením je modernější než klasická chlorace vody a v současnosti cenově dostupnější i pro rodinné domy.

Obraťte se na specializovanou firmu Milvit water, s.r.o., zabívající se již spoustu let úpravou vody, která vám poradí nejvhodnější dezinfekci určenou pro vaši vodu. Orientovat se můžete i na jejich webu Upravyvody.cz.