Jak na ekologickou likvidaci vozidel

Chcete-li zlikvidovat vaše staré vozidlo, již nemusíte hledat jak na to v různých diskuzích. Uvádíme zde jednoduchý postup, jak vaše vozidlo nechat zlikvidovat. Ekologickou likvidaci vozidla provádí zpravidla autovrakoviště, které má pro tuto činnost oprávnění. Z vaší strany je potřeba velký technický průkaz od vozidla a státní registrační značky. Jestliže jste už technický průkaz od vozidla ztratili, je nutné nejdříve navštívit magistrát, kde vám na počkání vystaví výpis z evidence motorových vozidel. Tento výpis je pro likvidaci dostatečný. Máte-li všechny potřebné náležitosti, můžete ve vašem okolí vyhledat vhodné autovrakoviště.

Hledejte podle toho, zda je vaše auto ještě pojízdné nebo není. Někteří provozovatelé totiž nabízí i vlarní odtah vozidla. Každopádně, vybíráte-li vrakoviště, soustřeďte se hlavně na to, zda provozovatel zlikviduje automobil zdarma nebo jestli za tuto službu účtuje tzv. skrytý poplatek. Provozovatelé sice mají ze zákona dáno, že za likvidaci vozidla žádné poplatky brát nemohou, ale stává se, že někteří si řeknou o poplatek za vystavení dokladu, který prokazuje, že skutečně proběhla ekologická likvidace vozidel. Tento doklad potřebujete, neboť bez něj vozidlo z evidence nemůžete odhlásit.

Tedy, vozidlo likviduje provozovatel autovrakoviště, který vám vystaví doklad a na jeho základě pak odhlásíte na magistrátu (obor dopravy) vozidlo z evidence. Tím je pro vás všechno vyřešeno. Zbývá už jen zrušit pojištění vozu, bylo-li ještě pojištěné. Napište žádost o odhlášení vozidla pojišťovně, u které je vozidlo evidováno a přiložte k žádosti kopii velkého techničského průkazu a dokladu o likvidaci vozidla . Kdyby jste to neudělali, pojišťovna vám bude nadále účtovat pojistné daného vozidla, neboť se o jeho likvidaci nijak nedozví. Ušetříte si tím tedy případné starosti.