Jak postupovat při práci s vyžínačem nebo křovinořezem

Mít krásně upravenou zahradu dnes nestojí příliš mnoho námahy. Stačí jen vědět, kterou zahradní techniku použít a tradiční sekačky na trávu doplnit o vyžínače a křovinořezy tam, kde sekačku na trávu nelze použít, tzn. na malých a těžko dostupných místech.

V našem článku naleznete informace, které Vám práci s vyžínači a křovinořezy usnadní.  Pro efektivní a bezpečnou práci je nutno především vybrat vhodný řezný nástroj, který volíme podle účelu sečení. Sečení trávy, plevele, rákosí, křovin nebo keřů vyžaduje použití vhodného řezného nástroje, který je pro tyto jednotlivé druhy sečení určen. Po výběru vhodného řezného nástroje je nutno dbát na to, aby byl namontován správný ochranný kryt schválený pro tento řezný nástroj.

Důležitá bezpečnostní opatření

Při startování by měl být motorový vyžínač nebo křovinořez položen bezpečně na zem a řezný nástroj by se neměl dotýkat země ani jakýchkoli předmětů, protože nástroj se může při nastartování otáčet spolu s motorem. V okruhu několika metrů by se neměly zdržovat žádné další osoby.

Pro bezpečnou práci s motorovým vyžínačem je nutno používat vhodné oděvy a další ochranné pomůcky. Oděv by měl být účelný a neměl by se zachytávat o větve nebo křoví. Při práci také odložte šál či šperky a skryjte dlouhé vlasy pokrývkou hlavy nebo síťkou na vlasy.

Před zahájením sečení zkontrolujte plochu, na které budete pracovat a dávejte pozor na nerovnosti, pařezy a kořeny, které představují nebezpečí zakopnutí. Zkontrolujte také, zda je motorový vyžínač nebo křovinořez v provozně bezpečném stavu. Během práce by se v bezprostředním okolí neměly zdržovat žádné osoby, pro případ nehody by však měl být někdo v doslechu.

Správná technika sečení

Pro pohodlnou a hlavně efektivní práci je důležitá správná technika a rovnováha při sečení. Základní technika spočívá v žacím pohybu zprava doleva. Při této metodě padá posečená tráva na již posečenou plochu.

U velmi vysoké trávy se doporučuje sekat nejdříve jedním pohybem směrem doprava horní část stébel, při zpětném pohybu (doleva) spodní. Posečená tráva zůstane i zde ležet vlevo. Větší rovné plochy se vyžínají nejlépe čtvercovou metodou. Sečená plocha se rozdělí na čtverce a pak se postupuje podél vnějších stran až do středu.

Metoda sečení v pásech se hodí pro vyžínání zejména na svahu. Posekejte nejdříve jeden pás rovnoběžně se svahem a pak se vracejte po posečeném pruhu. Nyní vyžínejte následující, nad ním ležící pás. I zde padá sečená tráva vždy na již vysečenou plochu.

K vyžínání v těsné blízkosti stromů nebo keřů, je nejvhodnější žací struna, která zabrání poškození větví a kmene. Stojí-li více rostlin v malé vzdálenosti od sebe, nabízí se zde před vyžínáním vysečení trávy po jejich obvodu. K tomu se hodí používat jako orientační pomůcku ochranný kryt motorového vyžínače. Veďte jej vždy přímo těsně podél kmene keře a pohybujte se tak okolo keře. Kmen zůstane chráněn, plocha okolo kmene bude vysečená.