Jak se vyhnout požárům od hořících svíček

Svíčky nás doprovázejí už po několik tisíciletí. Dnes se používají spíše pro okrasu, dekoraci a potěšení. Zapálené svíčky dokáží v bytě za dlouhých pozimních a zimních večerů vytvořit velmi působivou a romantickou atmosféru. Nejen mihotavé živé světlo, ale i svíčka sama o sobě může být půvabnou dekorací.

Parafínové svíčky, svíčky z palmového vosku a jiné dekorativní svíčky mohou být pěkné na pohled, ale jsou také příčinou mnoha domácích požárů a dokonce úmrtí. Je nutno si uvědomit, že od hořící svíčky se může vznítit jakýkoliv hořlavý materiál. Bezpečnostní studie ukazují, že drtivá většina požárů způsobených svíčkami by se dalo předejít, pokud by byla dodržena základní bezpečnostní pravidla.

Základní pravidla pro zacházení s hořícími svíčkami

 • Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dozoru.
 • Uchovávejte svíčky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 • Hořící svíčky vždy pokládejte na ohnivzdorné materiály.
 • Vždy mějte svíčky v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako jsou například záclony, stínítka, dekoračních předměty apod.
 • I když je svíčka umístěna na talíři, svícnu nebo jiném ohnivzdorném materiálu, tak se ujistěte, že svícen samotný je umístěn na bezpečném stabilním podkladě.
 • Udržujte své knoty zastřižené. Toto je hlavní zásada pro bezpečné hoření svíčky bez kouření .
 • Neumísťujte svíčky do průvanu.
 • Odstraňujte nečistoty z roztaveného vosku vzniklého při hoření.
 • Nikdy nepohybujte zapálenou svíčkou.
 • Nenechávejte svíčku hořet déle než 1 hodinu pro každý centimetr jejího průměru.
 • Nenechávejte hořící svíčku úplně vyhořet. Nechte centimetr nebo dva palec nevyhořelého vosku.
 • Nenechávejte hořet vadné svíčky. Pokud svíčka prská, kouří nebo je její plamen příliš vysoký, pak ji zhasněte.
 • Nikdy nepoužívejte svíčku, pokud se v domácnosti používá kyslík.
 • Svíčku bezpečně a řádně uhaste.