Jak se vyvinula věda o mysli

V této knize je popsán příběh, jak L. Ron Hubbard objevil reaktivní mysl a vyvinul procedury, kterými ji lze odstranit. Původně byla napsána pro jeden celostátní časopis – který byl vydán souběžně s vydáním Dianetiky: Moderní vědy o duševním zdraví – a prakticky přes noc po vydání této knihy spustil lavinové hnutí. Zde jsou jak základy Dianetiky, tak jediný popis dvacetileté cesty objevů a jak pomocí vědecké metodologie odhalil tajemství a problémy lidské mysli. V kurzu Dianetika: Vývoj vědy projdete kapitolu za kapitolou této knihy a v praktických cvičeních si hned ověříte, že jste knize porozuměli a jak ji můžete použít v běžném životě.
Co tento kurz dal studentům:
Moc děkuji panu Hubbardovi, že napsal i Vývoj vědy a dovolil mi tak být u toho, když objevoval a zkoumal cesty a necesty ke vzniku Dianetiky. To, že jsem četla a studovala, mě potěšilo a celý předmět se pro mě stal bližším a pravdivějším. Lépe chápu, co jsem dříve nechápala. M.V.
Více na dianetika.cz