Jak si vybrat havarijní pojištění

V současné době využívá mnoho řidičů havarijní pojištění. To je na rozdíl od pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) dobrovolné. O jeho pořízení by měl zauvažovat každý, u koho je vyšší pravděpodobnost poškození vozidla vlastní neopatrností. Některé pojistky též zahrnují pojištění proti vandalismu či připojištění čelního skla. V případě krup, nebo pádu větve na automobil Vám zase poslouží připojištění havarijního pojištění proti živelným pohromám.

Spoluúčast

Každá pojišťovna nabízí jiné procento spoluúčasti. Pokud tedy vznikne pojišťovně povinnost plnění, bude po Vás požadovat uhrazení spoluúčasti. Ta je obvykle ve výši 5 – 15% z celkové škody. V případě, že pojišťovně vznikne povinnost vyplatit pojistné krytí ve výši 100 000,-Kč a spoluúčast je 5%, bude po Vás vyžadováno 5 000,-Kč. Respektive Vám bude částka od pojišťovny o spoluúčast pokrácena. Výše spoluúčasti je vždy specifikována ve vaší pojistné smlouvě.

Kdy pojišťovna nemusí plnit?

 Ne vždy je pojišťovna povinna škodu uhradit. Jedná se především o případy, kdy je prokázán úmysl při poškození Vašeho vozu. Dále pokud je vozidlo v době pojistné události řízeno osobou bez řidičského oprávnění, nebo osobou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Způsob úhrady pojistného plnění

Možnost srovnání havarijního pojištění

Nejefektivnější cestou pro výběr té nejvýhodnější pojistky pro Vás je využití online nástroje havarijní pojištění srovnání. V průběhu velmi krátké doby můžete z domova srovnat nabídku všech konkurenčních pojišťoven. Ani pro uzavření vybrané pojistky není nutné jít na pobočku. Vše je velmi rychle vyřízeno online, smlouvy jsou zaslány mailem.

Ušetřete za havarijní pojištění a využijte služby havarijní pojištění kalkulačka.