Jak vybírat čerpadlo

Následující průvodce při výběru čerpadla Vám umožní zorientovat se v nabídce čerpadel a vybrat si takové čerpadlo, které bude vyhovovat Vašim požadavkům a potřebám. Před koupí čerpadla je nutno zodpovědět několik otázek, které jsou pro jeho výběr velmi důležité.

Hloubka a vzdálenost čerpané vody

V prvé řadě je důležité vědět, odkud se bude voda čerpat. Zdrojem vody může být např. vrt, studna, vodní nádrž nebo vodní tok. Velmi důležitou roli hraje také vzdálenost vodního zdroje a výškový rozdíl vody. Znalost výškového rozdílu vody je nezbytná ke stanovení výkonu čerpadla, pro jeho zjištění je nutno sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výšky za každých 10 m délky potrubí. Výpočet této veličiny Vám usnadní kalkulátor výpočtu dopravní výšky.

Při čerpání vody z menších hloubek je možno použít povrchová čerpadla, ve větších hloubkách je použít ponorná čerpadla. Vzdálenost od zdroje vody je také důležitým faktorem a určitou roli hraje také bezpečnostní hledisko. Hrozí-li nebezpečí krádeže, je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

Tlak a množství vody

Musíme také zjistit potřebný tlak vody v místě spotřeby, pro jeho výpočet je nutno znát počet a druh spotřebičů vody jako jsou pračka, myčka nádobí a také předpokládanou spotřebu vody.

Důležité také je, jak často se čerpadlo bude používat. Pro příležitostné čerpání vody postačí plastiková čerpadla, pro stálé použití jsou vhodnější nerezová čerpadla. Významným kritériem při rozhodování o volbě čerpadla je také množství vody, které se bude čerpat, což samozřejmě ovlivňuje výkon čerpadla.

Stupeň znečištění čerpané vody

Velmi důležitou roli hraje také kvalita a stupeň znečištění vody. Pitnou vodu je možno čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel, nebo ponorných čerpadel. Při čerpání čisté užitkové vody z přírodních a umělých nádrží je nutno zabránit vnikání nečistot do čerpadla pomocí sacího koše, pro mírně znečištěnou vodu se používají čerpadla kalová.

Pro čerpání splašků se hodí čerpadla litinová a nerezová, která jsou pro tento účel vybavena především tvarem oběžného kola. Často je nutno použít čerpadlo s řezacím zařízením, které pevné nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá. Při čerpání vody obsahující písek se používají stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

Konstrukce čerpadel

Dle konstrukce je čerpadla možno rozdělit na odstředivá, vřetenová a vibrační. Nejrozšířenější jsou odstředivá čerpadla, která mohou být i samonasávací. Vřetenová čerpadla přepravují vodu otáčením nerezového šneku, jejich nedostatkem je omezený průtok. Vibrační čerpadla používají elektromagnet, který vhání vodu do potrubí pomocí ocelové kotvy. Tato čerpadla mají velký výtlak, jsou ale choulostivá na vniknutí nečistot.

Čerpadla je možno používat i elektrického proudu, na trhu jsou čerpadla s benzínovým nebo naftovým motorem, případně je možno použít i ruční pumpu. Pokud hodláte použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte si jeho dostupnost v místě použití.