Jak založit přírodní koupací jezírko?

Přírodní koupací jezírka nabízejí možnost koupání v přírodní neupravené vodě a zároveň dodávají půvab a zajímavý vzhled každé zahradě. Koupání v přírodním jezírku zpříjemní vodní rostliny, které spolu s filtry naplněnými pískem vodu zároveň i čistí. Založení a údržba přírodního jezírka nejsou komplikované, k jeho založení potřebujete pouze dostatek prostoru.

Jak přírodní jezírko funguje?

Údržba a čištění přírodního jezírka se neodlišují od kořenových čističek odpadních vod, ve kterých je vodní nádrž rozdělena na dvě části – koupací a čistící. Část pro koupání by měla tvořit nejméně polovinu objemu a plochy jezírka. Tato koupací část by měla mít okolo 50 m2 nebo větší. U většího objemu se snadněji provádí údržba a je také zachována biologická rovnováha.

Čistící část, ve které dochází k regeneraci vody, by měla mít hloubku přibližně 50 cm a pozvolný sklon. Dno je tvořeno filtračním materiálem, na kterém je položen substrát sloužící k zasazení rostlin pro biologické čištění a do čistící části je čerpadlem přiváděna voda z koupací části.

Jezírkové čerpadlo vodu nejen přečerpává, ale udržuje ji zároveň i v pohybu. Velikost čistící části jezírka závisí na objemu vody v jezírku, častosti využívání, druhu čistících rostlin a také výkonnosti jezírkového čerpadla.

Přínos přírodního jezírka

Je-li jezírko plně funkční, měly by jeho čistící schopnosti stačit k zabezpečení kvalitní a nezávadné vody pro koupání bez nutnosti chemického čištění, což ocení zejména lidé s alergií na chlór a další čistící chemické prostředky, které se pro čištění bazénů používají. Navíc jsou přírodní koupací jezírka přínosná i pro životní prostředí a slouží jako útočiště pro různé druhy hmyzu.

Umístění jezírka

Přístup do jezírka by měl být pozvolný, dno by se mělo pouze mírně svažovat směrem ke středu jezírka, můžeme samozřejmě také postavit schůdky. Pokud budou jezírko využívat i děti, měla by být koupací část rozčleněna do několika hloubkových úrovní. Kolem jezírka by měla být dostatečně velká volná plocha pro přístup do vody i odpočinek.

Základní stavba jezírka

Jáma pro jezírko musí být nepropustná, pro izolaci se obvykle používají speciální fólie, pod které se pokládá geotextilie. Dno koupací části se zatíží vrstvou štěrku a oblázků, na dno čistící části se položí substrát a vysadí rostliny. Pro snadnější výběr správného čerpadla, doporučujeme například značku Aquacup, které nabízí široký sortiment jezírkových čerpadel pro různě velké plochy a znečištění.

Čištění jezírka

Čištění vody v jezírku lze zajistit biologickým nebo fyzikálně chemickým čištěním, případně kombinací obou. Biologické čištění probíhá prostřednictvím vodních rostlin nebo mikroorganismů. Rostliny z vody odčerpávají škodlivé látky, které využívají pro svůj růst. Okysličují také vodu a na jejich kořenech žijí mikroorganismy, které rovněž čistí vodu. Pro fyzikálně chemické čištění se používají biologické filtry a UV sterilizátory.