Jaké jsou možnosti individuálního investování

Při hodnocení možností pro zhodnocení volného kapitálu je třeba rozlišovat mezi spořením a investováním. Některé spořicí produkty sice jsou spojeny s investováním, zpravidla do cenných papírů, ale vlastní investování je něco úplně jiného a spojeno se zcela jinými riziky a potenciálními výnosy.

Pokud investování vezmeme do vlastních rukou, musíme si otevřít účet u brokerské společnosti a počítat s tím, že své peníze můžeme nejen významně zhodnotit, ale také ztratit. Investování je vysoce riziková činnost. Platí, že potenciální vysoké zisky jsou spojeny s velkými riziky. A v tom tkví podstata investičního obchodování. A jaké máme jako jednotlivci v tomto ohledu možnosti? Je jich mnoho, ale v tomto článku se budeme věnovat dvěma nejdostupnějším a nejpopulárnějším, Forexu a binárním opcím.

Binární opce

Binární obchodování je v oblastní investování nejnovější a zjednodušuje ho na velmi základní úroveň, která je srozumitelná většině lidem. Investor stojí před jednoduchou otázkou, zda cena podkladového aktiva bude na konci určitého časového intervalu výš nebo níž (více např. zde).

Nacházet správnou odpověď na tuto otázku v potřebném procentu případů samozřejmě už tak jednoduché není, nicméně investor je zbaven ostatních doprovodných úvah, zejména co se ukončení obchodů týče, které jsou spojeny s ostatními investičními nástroji. U binárních opcí je totiž vše dopředu dané, od potenciálního zisku a ztráty, až po okamžik uzavření obchodu. Množství rozhodnutí, které musí investor učinit, tak bylo redukováno na minimum.

Z tohoto důvodu se binární obchodování jeví jako vhodné pro začátečníky, protože je jednoduché na pochopení, nicméně pořád je spojeno s riziky, kterých si investor musí být velmi dobře vědom.

Forex

Do nedávna nejpopulárnější investování mezi jednotlivci bylo na spot Forexu. Obchodování s měnami se stalo velmi dostupné na začátku tohoto tisíciletí a velmi dostupné je dodnes. Demo účty zdarma a nízké kapitálové nároky jsou pro Forex charakteristické. Někteří brokeři jsou dokonce ochotní poskytnout určitý minimální kapitál zdarma (více zde).

To ovšem nic nemění na tom, že i investování na Forexu je velmi rizikové, dokonce rizikovější než obchodování binárních opcí, protože můžete ztratit víc peněz, než máte na obchodním účtu. To může nastat při nenadálých událostech, kdy cena udělá velký skok a vytvoří tak zvaný gap, tedy mezeru, ve které by se jinak realizovala objednávka na uzavření obchodu. To u binárních opcí nastat nemůže.

Proto se Forex jeví jako vhodnější pro pokročilejší obchodníky, dalším důvodem jsou komplexnější úvahy v rámci obchodní strategie, protože je třeba zvažovat nejen kdy vstoupíme do obchodu, ale také kdy z něj vystoupíme.

Závěr

Začínající investoři mají dnes nebývale mnoho příležitostí, jak vstoupit do světa burzovního obchodování. V první řadě by si měli uvědomit, že investování zůstává velmi rizikovou činností, a tomuto faktu přizpůsobit svůj přístup a opatrnost. Poté se můžou pustit do testování a obchodování, které může v případě úspěchu přinést velmi zajímavé zhodnocení volných finančních prostředků.