Kancelář pro národní záležitosti Scientologické církve pořádá den na počest Mandely

Washington, DC, USA

20. července 2013

Diplomaté, vůdčí osobnosti a místní aktivisté se 18. července shromáždili v Kanceláři pro národní záležitosti Scientologické církve, aby sledovali Mezinárodní den OSN Nelsona Mandely za svobodu, spravedlnost a demokracii. Ústřední myšlenkou dne byla služba ostatním.

Návštěvníci se zúčastnili videokonference s princem Unathi Mtirara, prasynovcem Nelsona Mandely, výkonným ředitelem opery Jižní Afriky a členem správní rady Knihovny Nelsona Mandely. Princ Unathi zdůraznil, že služba je Mandelovým typickým znakem, a povzbudil shromážděné v tom, aby pokračovali a více se věnovali své práci na pomoc svým komunitám. Řekl: „Žádáme vás o službu. A jsem hrdý na to, co jste již udělali.“

Služba byla také tématem prezentace vrchní soudkyně okresu Los Angeles Ellen DeShazer. Soudkyně DeShazer předsedá drogovému soudu, který odvádí osoby obviněné z nenásilných drogových deliktů a ze záležitostí chronického zneužívání látek z místního vězení a státních vězeňských systémů do léčení. „Každý den byste měli dělat těžkou práci a měnit svého bližního. Začněte s ním a pak dál a dál,“ řekla.

Událost završila den aktivit pořádaných washingtonskou pobočkou nadace Cesta ke štěstí, která zahrnovala úklid veřejného prostranství na Rose Park a Rock Creek Park, odstranění lahví, plechovek, odpadků a zamalování graffiti.

Cesta ke štěstí, kterou napsal spisovatel a humanitář L. Ron Hubbard, je morální kodex založený na zdravém rozumu. Ve 205 zemích a oblastech se distribuovalo více než 100 milionů výtisků Cesty ke štěstí, která  poskytuje „morální kompas“, podle něhož může každý žít.

Soudkyně DeShazer mluvila o přínosu této brožury v tom, že pomáhá měnit životy druhých k lepšímu. „Vždycky mám výtisky Cesty ke štěstí na rozdávání,“ řekla. „Je to úžasná kniha, která nabízí radu, uspořádání a nástroje pro život.“

Na večerní akci se představily také humanitární skupiny a skupiny pro zlepšení komunit včetně Mezinárodní dětské výtvarné nadace, Projektu Rebecca pro lidská práva, Národní akční síť a Národní federace nevidomých.

Mezinárodní den Nelsona Mandely byl oficiálně vyhlášen OSN v roce 2009 a je oslavován každoročně po celém světě na počest života Nelsona Mandely, aby připomněl jeho narozeniny mezinárodní výzvou k akci podporující mír, rovnost, rozmanitost, toleranci a vzájemný respekt.