Kaohsiung oslavuje otevření první Ideální organizace Scientologické církve v Asii

| Kaohsiung, Tchaj-wan • 7. prosince 2013 |

V sobotu 7. prosince byla uprostřed roje poletujících konfet a balónků slavnostně přestřižena páska nové Ideální organizace Scientologické církve Kaohsiung na Tchaj-wanu. K slavnostnímu otevření se kromě více než 4.000 scientologů a hostů z Asie a Oceánie připojili také představitelé města i státu.

Nové sídlo se nachází jen jeden blok od řeky Love River, místa všech tradičních tchajwanských oslav a festivalů, v ulici Seven Sages Road v srdci Kaohsiungu. Třináctipatrová stavba o rozloze více než 10.000 m2 je největší Ideální organizací Scientologické církve na světě a první svého druhu v Asii.

Korunou slavnostního otevření byla první návštěva pana Davida Miscavige,  předsedy rady Náboženského centra technologie a duchovního vůdce Scientologického náboženství, na Tchaj-wanu. Pan Miscavige vedl slavnostní otevření a oslovil shromážděné scientology těmito slovy: “Je mi opravdu ctí tu být dnes s vámi v tento den, kdy řada snů došla naplnění: váš dlouhotrvající sen o tom, co se dnes tyčí před námi; přetrvávající sen všech scientologů doručit odkaz L. Ron Hubbarda všem lidem hovořícím Čínsky; a uskutečnění snu L. Rona Hubbarda, aby se alespoň v myšlenkách navrátil do Asie a daroval jí moudrost, se kterou se setkal v dlouhém toku času. Všechny tyto sny se nyní uskuteční, neboť toto je ten den, kdy – jak říká jeden Čínský epigram – stužka padá jako hedvábí nesené větrem, když představujeme Scientologii Asii naší první Ideální organizací na Tchaj-wanu.”

Zakládající tchajwanský scientolog Dr Oliver Hseuh přivítal shromáždění takto: “Jménem všech scientologů na Tchaj-wanu děkujeme upřímně našim místním přátelům a partnerům, kteří s námi mnoho let pracovali – zejména Kanceláři občanských záležitostí města Kaohsiung za jejich laskavou podporu a záštitu nad touto naší dnešní událostí. Tímto otevřením dáváme nejen naše díky, ale také naši stálou pomoc do všech koutů Kaohsiungu. Ať už se jedná o lidská práva, protidrogové vzdělávání, morální osvětu, kriminální reformu, cokoliv, co může být potřeba – naše dveře jsou otevřené a naše pomoc je vaše.”

Přítomni byli také zástupci města a státu, aby přivítali nové sídlo církve, včetně národního politického poradce tchajwanského prezidenta, Liang-Chi Tana; představitele ministerstva vnitra, Dr Cheng-Hsiung Huanga; zakladatele a prezidenta kulturní společenské nadace Jinghua, mistra Ching-Yao; ředitele Kanceláře občanských záležitostí, Tzu-Wen Tsenga; člena městské rady Kaohsiungu, Po-Lin Huanga; a předsedy Mezinárodní nadace za nenásilnou likvidaci sklizně opia, Lung-Hui Chunga.

Jako projev uznání za roky dobrovolnických služeb, které církev poskytla, řekl  národní politický poradce tchajwanského prezidenta Liang-Chi Tan: “Vaše církev byla věrná odkazu pomoci v naší zemi po více než dvě desítky let. Jak si může každý vzpomenout, když megazemětřesení 921 zasáhlo Tchaj-wan, byla to katastrofa obrovských rozměrů. Scientologická církev vyslala okamžitě dobrovolníky, aby pomohli zvládnout tu katastrofu. Takže mě vůbec nepřekvapilo, když vám prezident Tchaj-wanu předal cenu “Dobří občané, dobré skutky” za vaši práci po onom zemětřesení.”

Dále ocenil významnou pomoc scientologických dobrovolníků na všech úrovních tchajwanské společnosti představitel Ministerstva vnitra, Dr Cheng-Hsiung Huang, který řekl: “Po celá léta jste věnovali svůj čas a život práci na poli boje proti drogám a propagace lidských práv. Jménem Ministerstva vnitra tímto oficiálně prohlašuji, že Scientologická církev získává již po desáté v řadě národní cenu Vynikající náboženská skupina.”

Zakladatel a prezident kulturní společenské nadace Jinghua, mistr Ching-Yao, vzdal čest dílu zakladatele Scientologie L. Ronu Hubbardovi těmito slovy: “Panu Hubbardovi ležel osud člověka velmi na srdci. My máme stejný cíl – lepší svět. Je třeba poznamenat, že tato církev je postavena tak, aby uskutečňovala vše, co si pro člověka přál. Takže máte mé nejsrdečnější požehnání, abyste vaší prací vytvořili nádherný svět a přinesli lidstvu štěstí.”

Ředitel Kanceláře občanských záležitostí města Kaohsiung, pan Tzu-Wen Tseng, řekl: “Jménem starosty a rady města Kaohsiung bych rád vyjádřil naše uznání a vřelé přivítání všem scientologům z Tchaj-wanu i ze zahraničí. Je naším přáním, aby expanze Scientologické církve umožnila městu Kaohsiung vzkvétat a prosperovat. Pracujme společně a vytvořme lepší svět.”

Člen městské rady Kaohsiungu Po-Lin Huang vyzdvihl iniciativu Scientologické církve ohledně lidských práv: “Jsem obzvláště hrdý na to, že již více jak 5 let spolupracuji s vaším programem lidských práv. Jsem poctěn, že jsem podpořil mnoho vašich akcí ve městě, jejichž výsledkem bylo, že tisíce našich občanů bylo informováno o svých právech. Vaše práce dělá obrovský rozdíl, protože váš program není jen městský, ale národní, a to znamená lepší a zářivější Tchaj-wan pro nás pro všechny.”

Předseda Mezinárodní nadace za nenásilnou likvidaci sklizně opia Lung-Hui Chung hovořil o úspěšném partnerství se Scientologií sponzorovaným protidrogovým programem: “Jako veteránovi protidrogových preventivních aktivit v Asii mi materiály vašeho programu Pravda o drogách dodaly sílu a odvahu. A co je nejvíce důležité, dali jste mi naději, že dokonce i jedna osoba může udělat velký krok s nástroji, jež poskytuje vaše církev.”

_________________

Scientologická církev Kaoshiung poskytuje všem návštěvníkům úvod do Dianetiky a Scientologie. Ten začíná v informačním centru pro veřejnost, jehož obrazovky nabízejí shlédnutí více než 500 filmů, představují víru a postupy Scientologického náboženství spolu s životem a odkazem zakladatele L. Rona Hubbarda. Informační centrum také nabízí detailní přehled mnoha Scientologickou církví sponzorovaných humanitárních programů – včetně celosvětové vzdělávací iniciativy o lidských právech; protidrogovou osvětu stejného rozsahu; globální síť center vzdělávání a gramotnosti; a program Scientologických dobrovolných duchovních, který se stal největší nezávislou jednotkou pomoci při katastrofách na světě. Návštěvníci si mohou centrum libovolně prohlížet od rána do večera a přijít tak často jak se jim zlíbí.

Církevní kaple poskytuje prostor pro shromáždění scientologické kongregace, včetně nedělních služeb, svateb a křtin. Rovněž je k dispozici pro různé akce místní komunity bez ohledu na jejich víru. Nová budova také disponuje několika učebnami, místnostmi na semináře a tucty místností pro Scientologický auditing (duchovní poradenství).

Nová budova Ideálního orgu je také vybavena pro překlady a produkci informačních materiálů o Dianetice, Scientologii a církví sponzorovaných humanitárních iniciativách.

_________________

Ideální organizace jsou naplněním vize zakladatele L. Rona Hubbarda pro Scientologické náboženství. Nejenže poskytují scientologům ideální zázemí na jejich cestě k vyšším stavům duchovního vědomí a svobody, ale každá z nich je také navržena tak, aby sloužila jako základna pro celou komunitu a místo, kde se mohou všichni lidé dobré vůle sejít a společným úsilím povznést občany všech vyznání.

Scientologická církev Kaohsiung je další z řady nově otevřených Ideálních organizací. Předcházelo jí otevření Ideální organizace ve městech Portland, stát Oregon, USA; Pretorie, Jihoafrická republika; Cambridge, provincie Ontario, Kanada; Padova, Itálie; Tel Aviv-Jaffa, Izrael; Los Gatos, stát Kalifornie, USA; Buffalo ve státě New York, USA; Phoenix, stát Arizona, USA; Denver, stát Colorado, USA; Stevens Creek v San Jose, stát Kalifornie, USA; Orange County, stát Kalifornie, USA; metropolitní oblast Velkého Cincinnati, stát Ohio, USA; Sacramento, stát Kalifornie, USA; a Hamburk, Německo.

Další Ideální organizace byly v minulých letech otevřeny v městech: Londýn, Brusel, Moskva, Berlín, Madrid a Řím v Evropě; Johanesburk v JAR;  Melbourne v Austrálii; New York, Washington D.C., Los Angeles, Inglewood, Sacramento, San Francisco Tampa, Nashville, Seattle a Dallas v USA; Quebec City v Kanadě; a Mexico City v Mexiku.

Pro kompletní seznam nových sídel Scientologické církve navštivte  Scientology.org.

_________________

Scientologické náboženství bylo založeno autorem a filozofem L. Ronem Hubbardem. První Scientologická církev se zformovala v roce 1954 v Los Angeles a celé náboženství se rozrostlo do více jak 11.000 církví, misí a přidružených skupin s miliony členů ve 184 zemích.