Kodaňský pochod za mír

Kodaň, Dánsko

17. října 2013

Dobrovolníci ze Scientologické církve v Dánsku byli mezi stovkami mírumilovných Dánů, kteří pochodovali v Pochodu míru na Mezinárodní den míru.

Stovky lidí zaplnily kodaňské ulice 21. září 2013, aby se zúčastnily Pochodu míru, akce k Mezinárodnímu dni míru pořádané organizacemi Vaše globální srdce (Tænk Med Hjertet) a Mládež za lidská práva Dánsko, iniciativou v oblasti lidských práv podporovanou Scientologickou církví.

Dav se shromáždil u parlamentu a rozjařený zástup mírumilovných Dánů šel odtud do Nørrebrohallenu, veřejné kulturní a sportovní haly v kodaňské čtvrti Nørrebro. Nesli transparenty, znaky a cedule Mládeže za lidská práva obsahující články Všeobecné deklarace lidských práv OSN.

V Nørrebrohallenu se pochodující z Pochodu míru a stovky dalších zúčastnili shromáždění k Mezinárodnímu dni míru, kde se konal koncert a panelové diskuse.

Všeobecná deklarace lidských práv OSN potvrzuje víru, že „nedílná důstojnost a… rovná a nezcizitelná práva všech členů lidské rodiny jsou základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě.“ Účastník diskuze reprezentující Mládež za lidská práva popsal důležitost vzdělávání mládeže o Všeobecné deklaraci lidských práv, aby další generace měly znalosti potřebné k tomu, aby udělaly mír skutečností.

„S tolika různými skupinami a lidmi, které se sešly, to opravdu byl velký den pro mír,“ řekl Liv Bangspo Petersen, zakladatel Vašeho globálního srdce. „Rádi pracujeme s Mládeží za lidská práva a doufám, že Scientologická církev bude i nadále podporovat svoji práci pro mír a lidská práva.“

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.