Konference o lidských právech v italské Brescii se zaměřuje na svobodu náboženského vyznání

Brescia, Itálie

5. 1. 2014

Scientologická církev v Brescii a zástupci různých náboženství a vyznání hovořili o významu svobody náboženského vyznání na konferenci o lidských právech na počest Dne lidských práv 2013

Náboženští vůdci se spojili v ekumenickém projevu úcty k lidským právům na konferenci pořádané Sdružením pro lidská práva a toleranci dne 18. prosince. Panelisté zastupovali mnoho z italských náboženských komunit.

V tomto roce Den lidských práv připomínal 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv, který byl přijat OSN 10. prosince 1948.

Mezi 30 právy vyhlášenými Všeobecnou deklarací lidských práv je svoboda náboženského vyznání: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“

Každý z panelistů poskytl svůj pohled na význam lidských práv. Ředitel veřejných záležitostí Scientologické církve v Brescii předložil přehled o iniciativách v oblasti lidských práv podporovaných církví a vzdělávací materiály, které dává k dispozici každé skupině nebo jednotlivci, kteří chtějí podporovat cíle Všeobecné deklarace lidských práv.

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.