Kulatý stůl Scientologické církve v Londýně podporuje mír

Londýn, Anglie

12. 10. 2013

Scientologická církev v Londýně si připomněla Mezinárodní den míru diskuzí o lidských právech u kulatého stolu s cílem podpořit společné úsilí k nastolení míru v celém Londýně.

Scientologická církev v Londýně oslavila Mezinárodní den míru 17. září kulatým stolem, kterého se zúčastnil mírový vyslanec OSN, nositel Řádu britského impéria Dr. Iftikhar Ayaz. Událost rozvinula téma Mezinárodního dne míru OSN 2013: „Vzdělání pro mír“.

Veřejní činitelé, umělci a pedagogové se zapojili do živé diskuse o tom, co může veřejný a soukromý sektor udělat, aby přinesl mír do celého Londýna.

V roce 2011 se Londýn zmítal v nepokojích, které se šířily po celé Anglii, měly za následek smrt pěti lidí a odhadované ztráty způsobené škodami na majetku v hodnotě více než 100 miliónů britských liber. Mnohé okolnosti, které přispěly k nepokojům tehdy, pokračují dodnes.

Mark Pinchin, ředitel pro zvláštní záležitosti Scientologické církve v Londýně, představil účastníky Spolu za lidská práva (UHR), iniciativy pro výchovu k lidským právům, kterou Církev podporuje. Představil materiály UHR, které Církev dává k dispozici pedagogům, vymahatelům práva a komunitním programům.

Pinchin popsal výsledky vzdělávání mládeže o Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. Zvyšováním povědomí o právech, která mají všichni muži, ženy a děti společná, pomáhá program překlenovat rozdíly a přinášet tolerantnější a humánnější postoj vůči ostatním.

Každý účastník dostal výtisk brožury Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností. Dostali také sadu pro vzdělavatele programu Spolu za lidská práva, která zahrnuje součásti programu – brožuru Příběh práv; oceněný dokument Příběh lidských práv; videoklip UNITED a 30 veřejnoprávních oznámení ilustrujících každý z článků Všeobecné deklarace lidských práv.

Kulatý stůl byl zakončen plánem pro nadcházející rok s konkrétními akcemi ke snížení konfliktu a násilí ve městě, na jejichž uskutečnění se účastníci dohodli.

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.