Nákladní silniční doprava

Nákladní silniční doprava je závislá na vývoji hospodářství. S obdobím krize a útlumem výroby nastává také snižování množství přepravovaného materiálu.

Podle údajů Českého statistického úřadu v loňském roce poklesla na silnicích přeprava především potravin, automobilů, dřeva, chemických látek, nábytku a s útlumem ve stavebnictví poklesla přeprava materiálů souvisejících s tímto odvětvím. Jedinou oblastí, kde byl zaznamenán nárůst přepravy zboží je přeprava balíkových zásilek a přeprava elektroniky.

Zejména střední a větší přepravní společnosti nabízejí nové služby, aby i v období hospodářské krize nezaznamenávaly pokles tržeb. Jedná se zejména o zřizování logistických center, která umožňují účelné skladování a zkracování distribučních cest. Další cestou zkvalitňování služeb je kombinovaná intermodální doprava, která kombinuje výhody přepravy po železnici s výhodou rychlosti silniční nákladní přepravy. Používání meganávěsů typu XL Code pro kombinovanou přepravu navíc umožňuje přepravu většího množství zboží jedním návěsem při využití intermodální dopravy.

Mezi přepravní společnosti, které využívají nejen dlouholetých tradic a zkušeností, ale jsou i průkopníky novinek v oblasti přepravy zboží je i společnost Ewals Cargo Care. Právě společnost Ewals Cargo Care patří mezi průkopníky intermodální přepravy a jako jedna z prvních přepravních společností začala využívat pro přepravu zboží extra pevné, bezpečné a spolehlivé mega návěsy Huckepack XLS.

http://www.ewals.cz/cz/galerie/mega-huckepack-naves.html?s=14

http://www.ewals.cz/cz/tiskove-zpravy-a-clanky.html

http://www.ewals.cz/cz/nakladni-silnicni-doprava.html