Němečtí scientologové podnikají opatření proti zneužívání drog

Berlín, Německo

4. 9. 2013

Dobrovolníci z německých scientologických církví dělají toto léto létem života bez drog.

Němečtí scientologové, kteří se věnují vymýcení zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání, přinášejí pravdu o drogách do svých komunit.

Dobrovolníci z „Řekni ne drogám, řekni ano životu“ využili letních měsíců, aby se dostali k co tolika mladým lidem, jak je to jen možné, a rozdávali ve svých městech každý víkend tisíce brožur Pravda o drogách. Také umístili sady brožur v místních obchodech, kde je dospívající pravděpodobně uvidí.

Na význačných místech postavili své informační stánky, aby mohli individuálně oslovit lidi s faktickými informacemi o tom, co drogy jsou a co dělají.

Jsou aktivní po více než dvě desetiletí – v Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburku, Hannoveru, Mnichově, Stuttgartu a Berlíně – jasné tyrkysové trička dobrovolníků z Řekni ne drogám se staly synonymem pro protidrogovou prevenci.

Scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách, po celý rok. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

_______

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“