Neopor-ideálny partner pre Váš nízkoenergetický dom

Jedná sa o technológiu výstavby, ktorá je známa a rozšírená po celom svete. Spoločnosť CS Koncept, s.r.o. predáva  a stavby realizuje z kompletného  stavebného systému ProKoncept vyrobeného z materiálu Neopor ® od nemeckej firmy BASF. Z  materiálu Neopor ® z toho dôvodu, že sa jedná o kvalitný tepelný izolant a pri objemovej hmotnosti 24 kg/m3 zaručuje výborné pevnostné vlastnosti potrebné pri systéme strateného debnenia. V neposlednom  rade je veľmi dôležité, že materiál Neopor ® okrem toho,  že je dokonalý tepelný izolant     λsum = 0,031 W/mK pri už spomínanej objemovej hmotnosti, má nízku nasiakavosť vody,  je vysoko odolný voči mikroorganizmom, neplesnie a nepodlieha hnilobným procesom,  je ekologický a využíva sa v potravinárskom a zdravotníckom priemysle. Stavebný systém ProKoncept vyniká svojimi tepelno-izolačnými vlastnosťami a preto je ideálnym riešením pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Základom stavebného systému ProKoncept sú dielce pre obvodové murivo, stropné panely a strešná izolácia.

Použitím stenových dielcov pre obvodové murivo vzniká trojvrstvová konštrukcia s izolačnou vrstvou materiálu  Neopor ® z vonkajšej (5 – 20 cm) a z vnútornej strany (5cm), hrúbka železobetónovej vrstvy  je 15 cm. Výstavba použitím stenových dielcov je rýchla, presná a funguje systémom Lego skladačky. Manipulácia s dielcami vzhľadom na nízku hmotnosť je jednoduchá. Monolitická konštrukcia so železobetónovým jadrom zabezpečuje vynikajúce statické, tepelné a zvukovo izolačné parametre, je odolná proti vode a zemetraseniu. Súčasťou stavebného systému sú vencové dielce , preklady a uhlové dielce, určené na výstavbu stavieb uhlového, prípadne kruhového tvaru. Súčiniteľ prestupu tepla je závislý od hrúbky vonkajšej izolácie a je U = 0,27 – 0,12 W/m2K.

Konštrukcia stropu s použitím stropného dielca je analogická s konštrukciou klasického montovaného stropu, kde sa vkladajú medzi nosníky betónové vložky. Rozdiel je v tom, že namiesto betónových vložiek sa medzi nosníky vkladajú stropné dielce ProKoncept. V kombinácii s použitím vencových dielcov ProKoncept  získame zateplený strop bez  tepelných mostov so súčiniteľom tepelnej vodivosti U = 0,18 Wm2 /K. Zároveň získame aj vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti stropu.

Strešné dielce sú inštalované na vonkajšej strane krovu,  preto rozdielne indexy krokiev nevytvárajú tepelné mosty , majú špeciálne držiaky na strešnú krytinu a sú odolné voči vode a vlhkosti aj bez  použitia fólií a parozábran. Konštrukcia strechy  je pochôdzna. Strešné dielce je možné použiť aj na rekonštrukciu starej strechy . Súčiniteľ prestupu tepla U = 0, 20 W/m2K.

Vonkajšia vrstva zateplenia má dostatočnú hrúbku (10 – 20 cm) a výborné tepelno-izolačné parametre materiálu Neopor ®, na základe ktorých sa rosný bod nachádza vždy vo vnútri tepelnej izolácie a nie v železobetónovom murive.

Kompletný stavebný systém ProKoncept, stavebná technológia a fyzikálne vlastnosti sú certifikované európskym certifikátom ETA (European for  Technical Approval).

http://cskoncept.eu