Nezapomínejte na bezpečnost práce a ochranu zdraví

Oblast bezpečnosti práce je velmi důležitá a nesmí se opomíjet. Jsou zde i povinná školení bozp, po a první pomoci, ale prevence není nikdy dost. Zákonné kurzy, které musí zajistit zaměstnavatel pro všechny pracovníky, nejen pro ty stálé, je nutno absolvovat při nástupu a pak v určitých časových intervalech. Většinou tomu tak bývá jednou ročně. Určitě jste již slyšeli o nové a progresivní metodě, což jsou e-learningové firemní kurzy. Znamená to jejich dostupnost online, větší flexibilitu i individualitu. Nezanedbatelná je i úspora financí.

Lékařské prohlídky a zdravotní péče o zaměstnance

Pro bezpečné vykonávání práce je bezpochyby potřeba kontrola zdraví pracovníků. Zajistit se musí pravidelné lékařské prohlídky. Ty patří k závodní preventivní péči, která se nesmí podcenit. U některých povolání je prevence důležitější než u jiných. Intervaly prohlídek jsou různé, někde půlroční, jinde méně časté. Záleží na rizicích a zdravotním stavu. Většinou postačí návštěva lékaře pracovníkem jednou ročně.

Součástí je i ergonomie práce

Aby byla práce bezpečná i příjemná, je nezbytná ergonomie. Spočívá především ve správném uspořádání pracovního místa, nástrojů, používaných přístrojů, a také v jejich kvalitním výběru. To má na starosti zaměstnavatel, a neměl by to rozhodně zanedbat. Příjemné a zdravé prostředí zefektivní prováděné činnosti a zajistí lepší výsledky. Materiály, nářadí, přístroje, to vše musí být bezpečné a kvalitní. I při sedavém zaměstnání jsou zde zdravotní rizika, kterým se dá do jisté míry zabránit prevencí. Zajistit se musí i čistota, klid na práci a dostatečné větrání. Existuje i audit ergonomie, který kontroluje pracoviště a dokáže zlepšit podmínky provozu. Určitě na tato opatření nezapomínejte, nevyplatilo by se to.