Obchodní váhy

Obchodní váhy jsou v kompaktním, pultovém provedení. Obchodní váhy jsou určeny pro vážení zboží, potravin nebo surovin v potravinářských provozovnách, obchodech, skladech,…. Jsou vybaveny funkcí nulování, tárování a výpočtu ceny, kdy je cena automaticky vypočítána po zadání jednotkové ceny za jeden kg, v supermarketech mají váhy ceny přednastaveny. Některé modely jsou s integrovanou tiskárnou účtenek nebo etiket. Mají operátorský i zákaznický displej. Obchodní váhy se používají pro přímý obchodní styk. Takové váhy musí být ověřeny stanoveným měřidlem a ES.