On-line kurzy poskytují nástroje pro život

Los Angeles, Kalifornie

9. 11. 2013

Oslava tří let online tréninku v 17 jazycích zdarma prostřednictvím webových stránek Scientologie a Dobrovolných duchovních: od zahájení programu v říjnu 2010 zlepšily tisíce lidí svůj život prostřednictvím těchto kurzů.

Inženýr z Filipín Jay se dostal do slepé uličky ve své kariéře. Tvrdě pracoval na získání titulu, ale brzy zjistil, že jeho dovednosti jsou zastaralé, překonané rychlostí technologických změn. Když hledal na webu nový směr, našel webové stránky Dobrovolných duchovních.

Andy je z Ghany. Dostal se na stránkách Dobrovolných duchovních ze zcela jiného důvodu. „Přemýšlel jsem, proč lidé bojují,“ říká. „Nemohl jsem pochopit, proč je tolik konfliktů a hádek v našich domovech, ve školách, na pracovištích, v církvích, vládách a dokonce i mezi státy.“

Sharon se dostala na webové stránky ze Spojených států. Strávila posledních 10 let „velmi intenzivní oddaností žít život lepším způsobem“ rozhodnutí, o kterém říká, že udělala, aby se mohla se na sebe hrdě dívat do zrcadla. Její rozhodnutí „nebyly nutně ‚okamžitou zábavou‘ nateď,“ ale taková, která, jak doufala, poskytnou naplnění a tak trochu jiný druh zábavy v budoucnosti. Bohužel, její volby nebyly příliš populární mezi jejími dětmi a přáteli.

Tři velmi rozdílní lidé z naprosto odlišného prostředí s vlastními zájmy. Ale tito, a desítky tisíc dalších, našli přesně takovou pomoc, jakou potřebovali, v kurzech „Nástroje pro život“ na webové stránce Dobrovolných duchovních, a webové stránce Scientologie. Kurzy pokrývají tato témata:

 • Studijní technologie
 • Dynamiky existence
 • Z čeho se skládá porozumění
 • Emocionální tónová škála
 • Komunikace
 • Pomoc při nemocech a zraněních
 • Řešení problému drog
 • Jak řešit konflikty
 • Integrita a čestnost
 • Etika a kondice
 • Co je příčinou útlaku
 • Řešení pro nebezpečné prostředí
 • Manželství
 • Děti
 • Nástroje pro pracovní prostředí
 • Základy organizování
 • Úkoly a cíle
 • Vyšetřování
 • Základy public relations

Každý kurz je představen v krátkém videu, které poskytuje přehled kurzu.

Kurzy byly kdysi dostupné pouze v Scientologických církvích nebo Misích nebo prostřednictvím mobilních center Dobrovolných duchovních. Zpřístupněním tréninku on-line v říjnu 2010 bylo umožněno rozšířit tyto znalosti všude. Tyto kurzy jsou k dispozici v 17 jazycích prostřednictvím webové stránky Dobrovolných duchovních a webové stránky Scientologie.

Pokud jde o výsledky:

Jay, filipínský inženýr, se zapsal kurz Studijní technologie. „Dnes je opravdu nutností, aby člověk byl rychlý při studiu jakékoli tématu,“ říká. Zjistil, že studijní technologie mu pomohla překonat otálení a řadu nepříjemných faktorů, které vždycky dříve spojoval se studiem. Jeho rada pro ostatní, kteří se ocitnou v podobné situaci: „S tolika propouštěními, co se dějí na pracovišti, je nezbytné, aby si člověk uměl pomoci získat nějakou formu kvalifikace prostřednictvím studia, a studijní technologie vám může pomoci se k tomu dostat.“

Po absolvování kurzu Jak řešit konflikty Andy cítil, že je vybaven nástroji pro řešení konfliktů velkých i malých.

Kurz Úkoly a cíle pomohl Sharon podívat se na svůj život a na to, kam jde. „Jsem se sebou spokojenější víc, než jsem kdy ve svém životě byla,“ říká. „Co pro mě kurz opravdu udělal, bylo potvrzení toho, co jsem dělala, nabídl nějaké nápady, jak způsobem krok za krokem napsat své záměry a cíle a úspěšně je provádět… a vidět svůj vlastní posun k mé vlastní ideální scéně.“

Všech 19 kurzů je k dispozici na webových stránkách Scientologie, webových stránkách Dobrovolných duchovních a prostřednictvím aplikace Scientologické kurzy on-line. Na kurzy individuálně dohlížejí vyškolení Dobrovolní duchovní.

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard koncipoval a vyvinul program Dobrovolných duchovních v roce 1976 s ohledem na zvyšující se zmatek pozdních šedesátých a sedmdesátých let: studentské nepokoje, města sužovaná výtržnostmi, prudce rostoucí míra rozvodovosti, šokující nárůst násilí a trestných činů. Jako reakci na tento sociální chaos vyvinul nástroje, které se každý člověk, jenž má zájem, může naučit a používat je, aby vnesl do své oblasti pořádek a klid. On-line kurzy Dobrovolných duchovních obsahují technologii, kterou vyvinul k dosažení tohoto cíle.

Program Dobrovolných duchovních byl výslovně určen pro použití scientology podobně jako nescientology. Každý z jakékoli kultury či vyznání se může vyškolit jako dobrovolný duchovní a používat tyto nástroje k pomoci ve svých rodinách a komunitách, a všichni jsou vítáni, aby tak učinili.

Dobrovolní duchovní, vybavení efektivní technologií pro řešení prakticky jakéhokoli problému, žijí podle motta: „Nezáleží na tom, jaký je problém, něco se s tím dá dělat.“

____

Program Dobrovolných duchovních přesahuje všechny etnické, kulturní a náboženské hranice a je tu pro každého, kdo potřebuje pomoc, a ty, kteří chtějí pomáhat druhým.

# # #

Při vytváření programu Dobrovolných duchovních L. Ron Hubbard napsal: „Pokud někdo nemá rád zločin, krutost, nespravedlnost a násilí v této společnosti, může s tím něco dělat. Může se stát Dobrovolným duchovním pomoci ji zcivilizovat, přinést jí svědomí, laskavost, lásku a osvobození od utrpení tím, že jí dodá důvěru, slušnost, poctivost a toleranci.“