Paroplavba na Vltavě v Praze

Řeka je dopravní cesta, které byla a je využívána již dlouhá léta. Přívozy byly doloženy na území Prahy již v roce 1193, po Vltavě v Praze se přepravovalo jak zboží tak dřevo a také cestující. Výstavbou vodního díla Orlík skončily dějiny voroplavby.

Paroplavba sloužící k přepravě osob se datuje již od poloviny 19. století. U zrodu paroplavby po Vltavě stál František Ditrich a to již v polovině 19. století.

Začátek dvacátých let 20. století se označuje jako zlatý věk vltavské paroplavby. Počet přepravovaných osob dosáhl v roce 1921 přes 2,1 milionu ročně.

V současné době existuje v Praze několik rejdařství, paroplavba na Vltavě v Praze již vymizela a všechna rejdařství provozují motorové lodě, nejčastěji známé pod pojmem paroplavba na Vltavě.

Jednou ze společností provozující motorové lodě plující na Vltavě v Praze je i EURÓPÉ R.P. s.r.o. provozující kapacitně největší motorovou loď pojmenovanou příhodně Európé, které Vám i dnes stejně jako v dobách minulých nabídne netradiční pohled jak na krásy Prahy tak i jejího okolí z vodní hladiny.