Patnácté pravidlo pro šťastný život z knihy Cesta ke štěstí od humanisty L. Ron Hubbarda

15. Splňte své závazky

Na cestě životem se nevyhnete závazkům. Člověk se skutečně narodí s určitými závazky a ty mají později tendenci přibývat. Není žádnou novinkou, že dluží něco svým rodičům za to, že ho přivedli na svět a vychovali. Pro rodiče je kladem, že to silněji nezdůrazňují. Přece to ale závazek je: dokonce i dítě to cítí. A v dalším průběhu života člověk nastřádá další závazky- k jiným lidem, přátelům, společnosti a dokonce k světu.

Když člověku nedovolíte, aby dodržel a splnil své závazky, prokazuje mu nesmírně špatnou službu. Nemalá část „dětské revolty“ vzniká tím, že druzí odmítají přijmout ty jediné „mince“, které miminko, dítě nebo mladý člověk má, aby se zbavil „tíhy závazku“: smích miminka, dětské neobratné pokusy pomoci, rada, kterou mladistvý může dát, nebo jednoduše snaha být dobrým synem nebo dcerou, často projdou kolem nerozpoznány a nepřijaty. Takové snahy mohou být špatně cíleny, často špatně naplánovány, a rychle mizí. Když se jim nepodaří zbavit se velkého břemene dluhu, může na místo úsilí nastoupit množství mechanizmů nebo ospravedlnění: „ Ve skutečnosti nic nedlužím“, To oni všechno dlužili mně“, „Neprosil jsem se jich, abych se narodil“, „Moji rodiče za nic nestojí“ a „Stejně nemá cenu žít“, abychom nějaké jmenovali. A přeci se kupí další závazky.

„Tíha závazku“ se může stát ohromným břemenem, když člověk nevidí možnost, jak mu dostát. Může to vést k všemožným potížím jednotlivce či společnosti. Nemůže-li se člověk zbavit závazku, stanou se často ti, kterým něco dluží, nenadále terčem zcela nečekaných reakcí.

Člověku, který stojí před rozhodováním o nevyřízených závazcích a nezaplacených dluzích, je možno pomoci jednoduše tím, projdete-li s ním všechny morální, sociální a finanční závazky, které převzal a nesplnil, a vypracujete-li s ním způsob, jak může všechny závazky, které jsou podle něj ještě otevřené, vyrovnat.

Člověk by měl přijmout snahy dítěte nebo dospělého o vyrovnání nefinačních závazků, o kterých si myslí, že je má. Při vyrovnání finančních závazků by měl člověk pomoci najít přijatelné řešení pro obě strany.

Odrazujte lidi od toho, aby na sebe brali více závazků, než mohou skutečně splnit a splatit.

Jít cestou ke štěstí je velmi těžké, když s sebou člověk nese břemeno závazků, které jsou mu dluženy nebo nevyrovnal.

Část textu z knihy Cesta ke štěstí od L. Ron Hubbarda.