Příprava na testování online hry v projektu CEFY

Projekt CEFY je již za polovinou svého působení a dostává se do fáze testování vzniklých produktů. Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikání mezi mladými lidmi a usnadnit jim tak i přechod mezi školní docházkou a pracovním životem, čímž by mělo dojít ke snižování míry nezaměstnanosti této věkové skupiny.

Hlavním výstupem projektu je interaktivní internetová hra, která představí hráčům různé dovednosti důležité pro jejich budoucí profesní vývoj na různých reálných situacích.

Hra je rozdělena na několik částí. Každá sekvence se zaměřuje na rozvoj určité dovednosti, například na kreativitu, schopnost rozhodování, řešení problémů nebo na umění organizace. Ta je pak dále rozdělena na dvě úrovně – jednodušší, která danou problematiku představí a připraví hráče na úroveň složitější, sofistikovanější. Na obou stupních je student postaven před nějaký problém, na který sice pohlíží ze strany hlavní postavy hry, Tomáše, ale se kterým se může kdykoliv setkat on sám. Student pak má na výběr z několika možností řešení, kde k vybranému dostane i zpětnou vazbu.  Ve většině případů se hráč seznámí i s nějakým pomocným nástrojem (list pro a proti, SWOT analýza), které mu mají s řešením daného problému pomoci a jsou vhodnými nástroji i v reálném životě.

Přestože má hra výukový charakter, snažili se partneři přiblížit ji věkové skupině, na kterou je mířena a postavit ji na principu „Škola hrou“. Hráč má tedy možnost vybrat si libovolnou dovednost, a pak jí věnovat tolik času, kolik sám uzná za vhodné. Nechybí mu možnost rozehraný scénář uložit a opustit, a pak se k němu kdykoliv vrátit. Partneři projektu se rovněž snažili jednotlivé sekvence odlehčit, udělat je zábavnou formou, ale zároveň je připravit tak, aby si z nich hráč odnesl i nějaké ponaučení.

Testování hry bude probíhat na odborně zaměřených středních školách. Pokud máte zájem zúčastnit se testování, kontaktuje nás prosím na emailu: kolarova@tempo.cz. Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že máte nějaké dotazy týkající se projektu, velice rádi je zodpovíme.

Více informací rovněž najdete na internetových stránkách projektu: http://www.cefy.eu/cs

Za projektový tým TEMPO TRAINING & CONSULTING

Mgr. Tereza Kolářová