Protidrogová vzdělávací a preventivní kampaň Scientologické církve

Kampaň za život bez drog

Zneužívání drog je u kořene nevýslovného morálního úpadku, nemoci, zločinu a neštěstí, navíc k osobním a společenským nákladům. Mezi prvními věcmi, které se nový scientolog učí je, jak drogy blokují cestu k duchovnímu pokroku. Když k tomu přidáme účinky drog, které jsou jasně patrné v médiích a v ulicích měst po celém světě… Scientologové se silně zajímají o zvyšování povědomí o nebezpečí drog a odstranění zneužívání drog.

Po více než 20 let církev získává podporu svých členů v celospolečenských programech, které dnes tvoří největší nevládní protidrogovou kampaň na světě. Díky úsilí církve bylo více než 860 milionů lidí osloveno faktickými informacemi o drogách prostřednictvím rozdávání sérií brožur Pravda o drogách, akcí zaměřených na povědomí o drogách, médií, internetových stránek, poštovních zásilek, billboardů a výukových videí a filmů.

Přes 25 milionů brožur Pravda o drogách ve 22 jazycích včetně češtiny se rozdalo ohrožené mládeži a v drogových rizikových oblastech po celém světě.

Více než 3,4 milióny dětí na celém světě se zavázaly, že budou dohlížet na život bez drog vysílající pozitivní zprávu svým přátelům a komunitám.

Ve spolupráci s Nadací pro svět bez drog, organizací zaměřenou na poskytování faktických vzdělávacích materiálů o drogách, Scientologická církev sponzorovala a vytvořila 16dílnou sérii oceněných veřejnoprávních oznámení, stejně jako nový dokumentární film vytvořený z více než 200 rozhovorů s bývalými uživateli drog.