Rizikové kácení stromů

Věnujeme se kácení, prořezávání a dalším rizikovým činnostem ve výškách stromů. Dle potřeby využíváme horolezeckých technik či manipulační plošiny.
Proč používáme termín rizikové kácení? Riziko samotné vzniká například nevhodnými rozměry určitého stromu či jeho špatným stavem. Tyto stromy obvykle nejsou snadno dostupné pro běžné pokácení ze země a je třeba využít jiných postupů či technik. Před každým tímto počinem je nutné přistupovat ke každému stromu individuálně, odborně prohlédnout strom a nastalou situaci, zvážit rizika a vyhodnotit stav stromu pro určení nejvhodnějšího a nejbezpečnějšího přístupu k úpravě či pokácení. Na základě tohoto odborného vyhodnocení nabízíme svému zákazníkovi nevhodnější a nejbezpečnější řešení.
Nebezpečné jsou například suché, nemocné, nebezpečně nakloněné a špatně přístupné stromy, které by při silnějším větru mohly prasknout. Takové stromy mohou způsobit škodu na majetku, ale představují reálnou hrozbu i pro lidské a zvířecí životy. Při činnosti, jako je rizikové kácení stromů dbáme v první řadě na bezpečnost a rychlou, efektivní práci. Proto neváhejte a zbavte se hrozícího nebezpečí včas.