Scientologická církev oslavuje toleranci a lidská práva

Brusel, Belgie

27. ledna 2014

Scientologické církve pro Evropu se sídlem v Bruselu jsou oddané lidským právům a toleranci

Lidská práva byla základní myšlenkou mnoha aktivit organizovaných Scientologickou církví pro Evropu se sídlem v Bruselu v roce 2013.

Církev spolusponzorovala 10. výroční Summit o lidských právech, který se letos konal v Mezinárodním auditoriu v Bruselu za účasti delegátů mládeže reprezentujících 30 národů. Církev také pořádala mezináboženskou konferenci konanou v poslední den summitu.

V průběhu roku 2013 církev také pořádala koncerty, konference a dny otevřených dveří na podporu Všeobecné deklarace lidských práv OSN.

Když Demokratická republika Kongo vyzvala komunitní vůdce, aby navrhli řešení problémů země, církev uspořádala fórum, které poskytlo konžským emigrantům žijícím v Belgii příležitost se potkat, diskutovat a navrhnout své nápady vládě.

Tyto a další události umožnily lídrům v oblasti lidských práv koordinovat plány a aktivity a využít mnoha zdrojů dostupných v hlavním městě Evropské unie k vytvoření rozsáhlé reformy.

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.