Scientologická církev v Berlíně podporuje život bez drog

Berlín, Německo

20. července 2013

Na Mezinárodním dni OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi propagovali Berlínští scientologové život bez drog prostřednictvím iniciativy Pravda o drogách.

Dobrovolníci ze Scientologické církve v Berlíně propagovali život bez drog dne 26. června, kdy propůjčili své hlasy aktivistům protidrogové prevence na celém světě u příležitosti Mezinárodního dne OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

V tento den v roce 1987 bylo založeno Valné shromáždění OSN s cílem zvýšit povědomí o celosvětovém problému drog a posilovat činnost a spolupráci na dosažení cíle mezinárodní společnosti bez zneužívání drog.

V přesvědčení, že nejúčinnější zbraní v boji proti drogám a zneužívání drog je vzdělávání, scientologové přinesli tyto informace do berlínské čtvrti nechvalně známé drogovou kriminalitou. Rozdávali výtisky brožury Pravda o drogách obyvatelům a obchodníci nadšeně vystavovali sady těchto brožurek, aby byly k dispozici zákazníkům.

Zatímco berlínští scientologové se postavili proti zneužívání drog ve svém městě, stovky dobrovolníků ze scientologických církví a misí po celém světě pořádaly konference, sportovní akce, veřejné sbírky a další aktivity, aby přinesli do svých komunit poselství Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

Po více než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách.

____

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“

Scientologická církev podporuje Pravdu o drogách, jednu z největších celosvětových nevládních kampaní na drogovou prevenci a výuku o drogách. Nezvratně se prokázalo, že když je mladým lidem poskytnuta pravda o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co dělají – míra jejich užívání úměrně klesá.