Scientologická církev v Hamburku propaguje přátelství mezikulturní akcí

Hamburk, Německo

1. 10. 2013

Africká letní noc – oslava kulturní rozmanitosti v Scientologické církvi v Hamburku – propaguje Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN.

V hledišti se rozléhal rytmus bubnů, když se vůdci komunit, sousedé a přátelé sešli 6. září ve Scientologické církvi v Hamburku na Africké letní noci, oslavě kulturní rozmanitosti.

Dva Hamburští scientologové, jeden z Nigérie a druhý z Mosambiku, dostali nápad uspořádat tento večer, aby sdíleli ducha a radost svých rodných zemí se svými německými přáteli.

Hosté jedli mosambické pochoutky, prohlédli si výstavu afrického umění a poslouchali afro-jazz v podání New Gospel Singers.

Němečtí scientologové uskutečňovali aktivity na podporu povědomí o lidských právech po celý rok, jako je pořádání každoročních pochodů za lidská práva na Den lidských práv 10. prosince, vedení přednášek a seminářů a distribuce výtisků brožury „Co jsou to lidská práva?“ ve svých komunitách.

Africká letní noc je jednou z řady mezikulturních akcí pořádaných Scientologickou církví v Hamburku na podporu porozumění a kulturní rozmanitosti v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, která prohlašuje, že „je nezbytné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy.“ Hosté obdrželi výtisky brožury „Co jsou lidská práva?“ a brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností.

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.