Scientologická církev v Moskvě oslavuje 20. výročí

Moskva, Rusko
12. 4. 2014
Moskevští scientologové dosáhli milníku – dvě desetiletí služby scientologické komunitě v Ruské federaci
Náboženské a občanští vůdci a zástupci četných humanitárních organizací se sešli v Scientologické církvi v Moskvě, aby s členy církve a zaměstnanci oslavili její 20. výročí.
Výkonný ředitel církve předložil přehled o mnoha jejích úspěších v jejich snaze o dosažení cílů Scientologie „civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout k větším výškám“. Zavázal se pokračovat v práci se všemi náboženstvími, občanskými a nevládními organizacemi na posílení míru a dohody a řešení výzev, jimž společnost dnes čelí.
Paní Ludmila Aleksejeva, předsedkyně Moskevské helsinské skupiny, nejstarší organizace pro lidská práva v zemi, udělila první z tuctu uznání předaných Církvi při této příležitosti. Ocenila práci Církve na ochraně práv lidí všech vyznání a na sjednocení těch, kteří se společným úsilím pracují pro náboženskou svobodu.
„Jsem velmi potěšen, že jsem mezi lidmi, kteří se upřímně snaží změnit svět k lepšímu,“ řekl jeden náboženský vůdce. „Jsou to lidé, kteří opravdu něco dělají.“
Zástupkyně jiné víry pochválila církev za její práci na obnovení morálního rámce mládeže, což vidí jako zásadní službu pro zvrácení jednoho z nejzávažnějších problémů v dnešní společnosti – rozpadu rodinné jednotky.
Zneužívání drog byl problém, nad kterým jiná návštěvnice vyjádřila hluboké znepokojení a poděkovala Církvi za její práci při vzdělávání mladých lidi o pravdě o drogách a za to, že jim pomáhají rozhodnout se žít bez drog.
„Děkuji vám za vaši neúnavnou práci budovat toleranci a za vaše odhodlání k boji proti extremismu, předsudkům, etnickým konfliktům, xenofobii, netoleranci a diskriminaci na základě rasy, etnického původu nebo náboženství,“ řekl zástupce nevládní organizace ve své řeči k Církvi toho večera.
Další pochvala začala těmito slovy: „V průběhu let se církev získala respekt za svou službu pro veřejnost, prosazování morálky a etiky, zdravého životního stylu a respektování lidských práv a náboženského přesvědčení druhých. Zvláštní poděkování patří zakladateli L. Ronu Hubbardovi za jeho práci a jeho nesmírný přínos ke zlepšení lidské společnosti a kultury obecně.“
Scientologická církev v Moskvě je Ideální scientologickou organizací. V lednu 2013 otevřela své nové prostory na moskevské třídě Sadovoje Kolco, jen asi kilometr od Rudého náměstí. Církev pomohla vytvořit desítky scientologických misí a skupin a dodává duchovní poradenství (auditing) a trénink pro příslušníky Církve a zaměstnance ze 73 scientologických misí a více než 300 scientologických skupin z celé Ruské federace. Programy sociálního zlepšení a humanitární programy, které podporuje, přinesly pomoc stovkám tisíců lidí, a to prostřednictvím protidrogové výchovy, prevence a odvykání, vzdělávání osobnosti a programu Scientologických dobrovolných duchovních, jehož členové jsou vždy v pohotovosti, aby pomohli v době nouze.