Scientologická církev v New Yorku slaví Den přátelství s lidskými právy

New York

27. srpna 2013

Den přátelství 30. července 2013 ve Scientologické církvi v New Yorku.

Lidská práva byla tématem 30. července, kdy Scientologická církev v New Yorku uspořádala oslavu Dne přátelství OSN pro scientologické farníky a komunitní vůdce.

Mezinárodní den přátelství byl vyhlášen OSN ve víře, že přátelství mezi národy, zeměmi, kulturami a jednotlivci může inspirovat úsilí o mír a budovat mosty mezi komunitami.

Tato akce představovala prezentaci Asadah Kirkland, autora díla Výprask černých dětí, který je obhájcem práv dětí a aktivista proti tělesným trestům a týrání dětí, zejména černých dětí.

Článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv OSN uvádí: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.“ Kirkland poukázal na to, že toto se vztahuje na lidi všech věkových kategorií.

Scientologická církev podporuje mezinárodní organizaci Mládež za lidská práva, což je iniciativa, která vzdělává mládež o Všeobecné deklaraci lidských práv.

Vzdělávací materiály Mládeže za lidská práva zahrnují 30 krátkých informačních videí, které představují podstatu každého z článků Všeobecné deklarace lidských práv takovými slovy, aby je mladí lidé mohli pochopit a ztotožnit se s nimi.

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „pravé humanitářské snaze na poli lidských práv“.