Scientologičtí Dobrovolní duchovní

Sbor scientologických Dobrovolných duchovních je všezahrnující program Scientologické církve, který poskytuje komunitní služby, pomoc při katastrofách a při mimořádných událostech. Program byl vytvořen před více než 30 lety zakladatelem Scientologie L. Ronem Hubbardem a rozrostl se na více než 200 000 Dobrovolných duchovních na celém světě, kteří sloužili na 161 místech katastrof, včetně Ground Zero po 11. září, tsunami v jihovýchodní Asii, hurikánu Katrina, Haiti a Japonska.

Dobrovolní duchovní trénovali a spolupracovali s více než 1000 různých skupinami, organizacemi a agenturami včetně Červeného kříže, FEMA (Federální agentura USA pro zvládání krize), Národní gardy a policie a hasičských sborů. Motto sboru Dobrovolných duchovních je: „Něco se s tím dělat“.

Kromě pomoci lidem v nouzi v jejich vlastních komunitách pomohli scientologičtí Dobrovolní duchovní stovkám tisíc lidí ve velkých městech po celém světě a na odlehlých základnách. Našich 18 kontinentálních putovních center Dobrovolných duchovních cestovalo přes 170 zemí a urazilo více než 48 300 km, a to včetně člunu Dobrovolných duchovních cestujícího po Amazonce, dvou center putujících po celé západní a střední Africe a putovního centra ve vnitrozemí Austrálie.

Scientologičtí Dobrovolní duchovní také běžně pracují bok po boku s ostatními organizacemi zaměřujícími se na pomoc při mimořádných událostech a s humanitárními organizacemi, které pomáhají zachraňovat životy a vnášet řád do oblastí postižených katastrofou.

V roce 2001 zareagovalo na katastrofu World Trade Center více než 800 Dobrovolných duchovních, poskytovali duchovní a praktickou pomoc záchranářům po mnoho týdnů. Byli také nedílnou součástí záchranných a pomocných akcí na místech hurikánů, povodní, zemětřesení a požárů.

Více než 500 Dobrovolných duchovních z 11 zemí sloužilo při pomocných akcích v jihovýchodní Asii, Indii a na Srí Lance po tsunami v roce 2005. O jejich práci informovala mezinárodní média včetně CNN, The Economist, Washington Post a Wall Street Journal.

Službu scientologických Dobrovolných duchovních ocenili politici, policie, armády, jiné humanitární organizace a občanské úřady. Starosta o scientologických Dobrovolných duchovních z Louisiany, jehož město bylo v roce 2005 zasaženo hurikány Katrina a Rita, řekl: „Byl jsem velmi šťastný, když více než 900 vašich církevních dobrovolných duchovních z celého světa přijelo do mého města a stali se hlavní sílou v poskytování fyzické a duchovní pomoci lidem v nouzi.“

Pro více informací o scientologických Dobrovolných duchovních klikněte zde.