Scientologičtí dobrovolníci odhodlaně pomáhají ve svých oblastech

| Los Angeles, Kalifornie, USA • 20. února 2014 |

Pomáhat ostatním, aby lépe žili a více se jim dařilo, je základním principem Scientologie. Scientologové odpracují každý rok miliony pracovních hodin, aby pomohli lidem.

Základem naší společnosti jsou muži, ženy a děti, kteří věnují svůj čas, aby pomohli lidem kolem sebe. Dobrovolníci jsou také základním prvkem mnoha humanitárních programů podporovaných Scientologickou církví.

Gracia Bennish je jednou takovou dobrovolnicí, která je aktivní v řadě Scientologickou církví podporovaných humanitárních programů, a proto se o ní psalo v posledním vydání časopisu Freedom Magazine. Byla mezi těmi Dobrovolními duchovními Scientologické církve, kteří pomáhali záchranářům vypořádat se s fyzickým a duševním trauma a vyčerpáním po teroristických útocích 11. září.

O devět let později pomáhala na Haiti s obnovou po ničivém zemětřesení v lednu 2010. „Spousta naší práce byla v nemocnicích,“ vzpomíná Gracia. „Lékaři se nás zeptali, jestli můžeme pomoci, a my jsme řekli: „ANO!“ Pomáhali jsme při operacích, sledovali stav léků a zásob. Jedna věc je věřit, že je dobré pomáhat, ale to, co se počítá, je opravdu to pak udělat.“

Začíná to protidrogovou osvětou a prevencí, pokračuje pomocí při katastrofách, morální osvětou, jež napomáhá větší bezpečnosti v našich městech, a pomocí vězňům získat zpět sebeúctu a morální kompas, aby se mohli opět začlenit do společnosti. Scientologičtí dobrovolníci odpracují miliony hodin ročně.

V prosinci roku 1960 vyjádřil zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard v jedné ze svých přednášek základní myšlenku hnutí dobrovolníků: „To, co je důležité, je, jak moc můžete pomoci světu, kolik toho dokážete udělat a jak moc můžete věci zlepšit. To jsou důležité věci. Ty nejdůležitější.“

Scientologové na pěti kontinentech se angažují ve společných aktivitách s vládními agenturami a nevládními organizacemi, aby zlepšili své okolí.

Scientologická církev vydala sérii brožur Scientologie: Jak pomáháme. Pro více informací navštivte Scientologickou webovou stránku.