Scientologie Kostarika mobilizuje pro lidská práva

Kostarika

6. 1. 2014

Dobrovolníci z mise Scientologické církve Kostarika podporují povědomí o lidských právech

Byla to celodenní záležitost s dobrovolníky z mise Scientologické církve Kostarika, kteří slavili Den lidských práv 2013 petiční kampaní za lidská práva.

Dobrovolníci používají vzdělávací brožury a plakáty zvýšit povědomí o lidských právech vytvořené Mládeží za lidská práva, vzdělávací iniciativou o lidských právech podporovanou Scientologickou církví, aby pomohli zvýšit povědomí o lidských právech.

Letošní Den lidských práv připomínal 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté Organizací spojených národů 10. prosince 1948. Dobrovolníci zřídili stánek a pomohli návštěvníkům porozumět jejich 30 základním právům a tomu, jak se tato práva vztahují se na ně a jejich přátele a rodiny.

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.